Het Internationaal Comité vzw draagt de rechten van de mens uit - Internationaal Comité

Nieuws

Hier vind je een overzicht van alle nieuwtjes van onze partners en verenigingen.

Volg ons!

Blijf op de hoogte van onze nieuws en activiteiten en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Het Internationaal Comité vzw draagt de rechten van de mens uit

2023-03-14 Gesprek met districtsburgemeester.jpgvrijdag, 08 december 2023 22:20

Door Hakan Kiliç

10 december werd in 1950 door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Dit omdat die Wereldvergadering op die dag in 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) aannam, waarin de basisrechten van de mens werden opgenomen. Dertig artikels leggen de burgerlijke, politieke, sociale, economische en culturele rechten van alle mensen vast. Landen, nationale en internationale organisaties stellen hun grondwetten, verdragen of beleid op, in overeenstemming met deze universele basisrechten. In de statuten van het Internationaal Comité vzw staat ook geschreven dat de vereniging onder meer optreedt “ter verdediging van de rechten van de mens”(art.3, e). 

De verdediging van de rechten van de mens door het IC gebeurt vooral door de stem van haar netwerk - met focus op mensen en gemeenschappen met een migratieachtergrond – te laten horen bij beleidsnetwerken en –makers. Met zo’n signaalfunctie wil het IC meewerken aan de (structurele) maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare groepen. Bij wijze van voorbeeld heeft het IC afgelopen jaar 2022 gesprekken gevoerd met lokale en bovenlokale overheden rond de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Deze gesprekken hebben geleid tot de oprichting van het Welkomstpunt Oekraïners in Antwerpen en het opzetten van zomerkampen in Gent & Genk. Verder, via deelname aan jaarlijkse acties zoals de betogingen tegen racisme en de Refugee walk, strijdt het IC mee tegen ongelijkheid en uitsluiting.

Door haar hoofdopdracht, namelijk de ondersteuning van verenigingen en initiatieven uit haar netwerk, faciliteert het IC aan haar doelgroep of achterban om hun rechten te gebruiken. Informatie delen, vormingen organiseren, mensen doorverwijzen, mensen samenbrengen en verbinden, vrijetijdsactiviteiten aanbieden,… zijn enkele vormen van deze ondersteuning op maat. Bovendien heeft het IC voor kort het traject “Goesting in participatie” opgestart, in samenwerking met Beweging.net, met de bedoeling mensen te informeren over het stemrecht en het recht om zich kandidaat te stellen.

Het IC is ook uitvoerder van de rechten van de mens. Als werkgever met 24 mensen in dienst en honderden vrijwilligers is het IC ertoe verbonden om de arbeidswetgeving en het vrijwilligerswet na te komen. Bij samenwerkingen met partnerorganisaties leeft het IC alsmede de gemaakte afspraken na.

Tot slot draagt het IC de rechten van de mens uit. Het IC is tegelijk uitvoerder, verdediger en facilitator van deze rechten. Zo bepaalt artikel 20 dat “een ieder recht heeft op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. Niemand mag worden gedwongen om tot een vergadering te behoren.”

Met haar werking streeft het IC naar de emancipatie en de participatie van mensen en gemeenschappen met een migratiegeschiedenis, vooral op vlak van cultuur, onderwijs, tewerkstelling, zorg en welzijn. Daarbij draagt het IC bij aan de opbouw van een solidaire, inclusieve en menselijke samenleving.

Labels
Algemeen

« Terug

Archief > 2023

december

oktober

september

augustus

juni

mei

februari

Sluiten