Vormingen - Internationaal Comité

Vormingen

Eerste helft 2023

Vormingen

Vormingen

Eerste helft 2023

Het Internationaal Comité stelt met trots haar vormingsprogramma voor dat we voor de lidverenigingen en anderen uitgewerkt hebben. 

Het programma is gericht op het versterken van verenigingen door hen kennis en instrumenten te geven zodat hun werking en activiteiten nog beter uitgebouwd kunnen worden. Het samenbrengen en verenigen van mensen kent vele aspecten. Het succes van verenigingen en de invloed die zij hierdoor verwerven in de samenleving wordt bepaald door de professionaliteit waarop zij zich organiseren en vorming vervult hierbij een sleutelrol.

Het aanbod dat we aanbieden is, net zoals het Internationaal Comité, heel divers. Zowel organisatorische als inhoudelijke onderwerpen komen aan bod. We presenteren een menu van vormingen waar u, afhankelijk van uw interesses of noden uw keuze kan maken. 

We rekenen op een grote deelname van de verenigingen en vernemen graag of er nog vormingsvragen zijn waar we als IC een aanbod kunnen formuleren.  

Aan het einde van elke vorming is er de mogelijkheid om feedback en tips achter te laten, via een evaluatieformulier. Dit algemene evaluatieformulier is ter beschikking op de website of wordt aan de deelnemers toegestuurd na afloop van de vorming.

Vormingskalender_2023
Let op: vorming 22/4 - ' Zakelijk beleid van jouw organisatie' werd helaas afgelast. Deze wordt in het najaar hernomen.

Kalender

JUNI 2023

 • DO 08/06
  ‘Vrijwilligers werven en ondersteunen’
  In deze informatiesessie krijg je tips en tricks over hoe je vrijwilligers kan werven voor jou vereniging en wat belangrijk is om hen te ondersteunen en hen duurzaam in te schakelen.  

  Online vorming
  Duur 2 u.
  Start om 19:00
  Lesgever: Vlaams Steunpunt Vrijwilligers
  Kostprijs: IC-leden gratis, enkel voor IC-leden

Schrijf je in >

 

 • Traject ‘Goesting in participatie’
  Voor wie zin heeft zich op een of andere manier te engageren in de samenleving en voor democratie, al dan niet in een politiek partij. Een traject van 4 samenkomsten om mensen te informeren en goesting te geven in engagement. 

  Dit traject is vierdelig: 10/06,  09/09, 14/10 en 18/11.

Meer info

Praktische informatie

Voor het hele vormingsaanbod geldt:

 • IC-leden hebben voorrang bij de inschrijving tot 14 dagen voor de vorming. Tenzij anders vermeld  kunnen niet IC-leden zich vanaf 14 dagen voor de vormingsdatum inschrijven voor de resterende plaatsen.

 • Deelname voor IC-leden is altijd gratis, niet IC-leden betalen het vermelde bedrag, minstens 5 werkdagen voor de vorming.

 • Vervoerskosten naar de vorming worden door de deelnemers betaald

 • Indien de vorming verspreid is over 2 dagdelen (voor- en namiddag) voorziet het Internationaal Comité een kleine lunch of broodjes

 

Heb je nog vragen?

Contacteer je educatieve medewerker of stuur een mail naar vorming@icvzw.be

 Meer informatie of inschrijvingen via website IC www.icvzw.be/vormingen 

Sluiten