Wie zij wij?

Internationaal Comité vzw (IC) is een multiculturele federatie van etnisch-culturele zelforganisaties en gemeenschappen in Vlaanderen en Brussel. Bijna iedere lidvereniging kent een unieke samenstelling wat betreft nationaliteit, taal, religie, opleidingsniveau, ervaring, doelen en interesses.

Ruim 350 superdiverse lidverenigingen uit Vlaanderen en Brussel zijn bij IC aangesloten.

Wij begeleiden en ondersteunen de verenigingen op maat. In een professionele vertrouwensrelatie tussen de educatieve medewerkers van IC , de bestuursleden en leden van een vereniging gaan we samen op zoek naar de specifieke noden van de vereniging of de gemeenschap.

Met het bestuur van de vereniging gaan de medewerkers op zoek naar oplossingen in de vorm van trajecten: infovergaderingen, vormingen op maat, toeleiding naar andere organisaties/diensten, belangenbehartiging.

Door een uitgebreid netwerk kunnen we beroep doen op verschillende partners in het middenveld.

Daarnaast  leggen we in onze werking de focus op diverse maatschappelijke thema's.

wie zijn wij

Onze geschiedenis

Lees verder

Ons bestuur

Lees verder

Onze visie en missie

Lees verder

Personeel

Wie is wie?

En werkt in welke regio of project?

naar onze medewerkers

Organogram van het IC

De organisatiestructuur:

  • vrijwilligerswerking
  • professionele ondersteuning

Lees verder

Sluiten