Wie zij wij?

Het Internationaal Comité is een multiculturele federatie van een 350-tal aangesloten verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Ieder van deze-verenigingen heeft een zelfstandige werking, en een unieke samenstelling qua nationaliteit, taal, leeftijd, religie, doelen en interesses.

Het IC heeft als ambitie de samenleving te veranderen, vanuit de sterktes en het perspectief van mensen en gemeenschappen met een migratiegeschiedenis. Daarom werkt het IC als federatie aan maatschappelijke participatie en sociale integratie en focust hierbij op enkele “sleutelthema’s”, zoals onderwijs en ouderondersteuning, tewerkstelling, actief burgerschap en cultuur. Rond ieder van deze thema’s wil de federatie partnerschappen groot en klein aangaan om tot een inclusieve en sociaal rechtvaardige samenleving te komen.

Om dit te bereiken ondersteunt het I.C. actief de leidersfiguren in ieder van onze lidverenigingen en deelt ze de expertise in een ruimer partnernetwerk. We versterken hen in hun rol naar hun gemeenschap toe én in de brede samenleving.

wie zijn wij

Onze geschiedenis

Lees verder

Ons bestuur

Lees verder

Onze visie en missie

Lees verder

Personeel

Wie is wie?

En werkt in welke regio of project?

naar onze medewerkers

Organogram van het IC

De organisatiestructuur:

  • vrijwilligerswerking
  • professionele ondersteuning

Lees verder

Sluiten