Het BREDE SCHOOL-PROJECT een creatief initiatief! - Internationaal Comité

Nieuws

Hier vind je een overzicht van alle nieuwtjes van onze partners en verenigingen.

Volg ons!

Blijf op de hoogte van onze nieuws en activiteiten en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Het BREDE SCHOOL-PROJECT een creatief initiatief!

IMG-20220917-WA0005.jpgdonderdag, 22 februari 2024 17:46

Door Hulnara Khaynus

De betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs- en integratieproces is noodzakelijk en belangrijk. Omdat de ouders vaak diverse culturele en schoolse achtergronden hebben is het dus een grote hulp voor scholen dat ze zich kunnen beroepen op de ervaring en de expertise van de Brede School-partner om de drempels tussen scholen en ouders makkelijker weg te werken.

Niet alle scholen staan hiervoor open, maar voor ons is het zeer belangrijk een veilige plaats te hebben om de talenten van onze doelgroep te ontwikkelen. Al 15 jaar lang huren wij daarom lokalen bij de stedelijke scholen De Wereldreiziger en Panorama. Aan ons brede school-project hebben wij een eigen accent gegeven: talenten ontplooien, nieuwe kansen creëren. Iedere zaterdag organiseren een tiental IC-lidverenigingen creatieve vrijetijdsactiviteiten voor een zeer diverse groep van ruim 120 kinderen van 3 tot 14 jaar. Een multicultureel team van vijftien vrijwilligers, bestaande uit opvoeders, kunstschilders, theaterleerkrachten, zangers en studenten van de universiteit en de Karel de Grote Hogeschool, werkt op een speelse en educatieve manier rond de dromen van de kinderen. De activiteiten omvatten o.a. moedertaallessen, dans, toneel, zang, uitstappen, rondetafelgesprekken en allerhande workshops.

Het doelpubliek bestaat uit leerlingen van Antwerpse scholen (o.a. nieuwkomers) die zich moeilijk ontplooien in klassieke buitenschoolse activiteiten. Het project wil voorkomen dat kinderen hun vrije tijd voor de tv of achter de computer doorbrengen. Dankzij dit initiatief oefenen ze hun sociale vaardigheden met leeftijdgenoten en doen ze positieve leerervaringen op. Daardoor voelen zij zich beter op school. De kinderen ontdekken zichzelf in een ontspannen en veilige omgeving en leren om fouten te durven maken. Daardoor staan ze meer open tegenover anderen en verbeteren hun schoolresultaten. De IC-verenigingen willen hen alle kansen geven om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. De kinderen maken kennis met de diversiteit aan culturen, religies en nationaliteiten in hun omgeving, maar evengoed met de Vlaamse cultuur.

20230222_223320

Voor nieuwkomers is de erkenning van hun (culturele) identiteit belangrijk. Een prestatie op het podium, waardering en applaus zijn voor veel kinderen een sterke en positieve stimulans om sneller en beter Nederlands te leren. Thematische voorstellingen en dialoog zijn daarbij waardevolle methodes.

Om een volwaardig burger in onze superdiverse samenleving te zijn, moeten de talenten van nieuwkomers ondersteund en ontwikkeld worden en geïntegreerd in de persoonlijkheid met behoud van de eigen identiteit.

We zijn dus zeer dankbaar dat we een team verzameld hebben van mensen die dit werk graag doen, want enkel zo kan je kwaliteit leveren. Kinderen hebben zorgzaamheid en het gevoel begrepen te worden hard nodig. Zo kunnen ze later met zelfvertrouwen hun sociale vaardigheden toepassen in onze maatschappij. Iedereen wint erbij.

Dit project, dat zich beweegt doorheen verschillende culturen, heeft veranderingsprocessen in gang gezet in verschillende domeinen, o.a. het onderwijs.
Wij werken met uiteenlopende doelgroepen, maar voor elke doelgroep proberen wij begeleiding op maat te voorzien en vertrekken we vanuit de specifieke interesse, creativiteit en kunnen. Zo willen wij de ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare groepen op een creatieve manier stimuleren om de kloof tussen hen en de samenleving te dichten.

Daarom zijn onze projecten en workshops stapsgewijs opgebouwd zodat het altijd laagdrempelig genoeg blijft voor mensen met een migratieachtergrond die vaak de Nederlandse taal niet goed genoeg beheersen om zelfverzekerd in de samenleving te functioneren.

Ons brede school-project, met onze specifieke insteek, voldoet aan alle regels en verwachtingen en meer. Leerkrachten, ouders en vrijwilligers van verschillende afkomst en culturen zetten zich elke zaterdag met passie in voor onze kinderen en voor hun toekomst.

Het project werd dan ook genomineerd voor de Koningin Paolaprijs. Deze prijs erkent het spontane, onbezoldigde en vaak weinig zichtbare werk van vele verenigingen, zelforganisaties en -vooral- vrijwilligers. De prijs bevestigt dat sociaal-culturele werk en onderwijs elkaar aanvullen en we leerrijke veranderingsprocessen creatief kunnen aanpakken.

De uitdaging voor ons allen is om een nieuwe cultuur te creëren door het beste uit de nieuwkomersculturen te bewaren en te binden aan het beste van ons nieuwe vaderland. Dat moeten we doorgeven aan onze kinderen, want kinderen maken de toekomst.

Labels
Algemeen
Moedertaal
O3

« Terug

Sluiten