PERSBERICHT - Internationaal Comité

Nieuws

Hier vind je een overzicht van alle nieuwtjes van onze partners en verenigingen.

Volg ons!

Blijf op de hoogte van onze nieuws en activiteiten en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

PERSBERICHT

steunactie - Oekraïne.jpgmaandag, 07 maart 2022 17:12

Door IC Nationaal

Steeds meer pestgedrag en uitsluiting bij kinderen door de oorlog

Kinderen mogen nooit slachtoffer worden door de gebeurtenissen in Oekraïne! Niet daar, niet hier!

 Zowel kinderen uit Oekraïne, kinderen met Russische wortels als andere kinderen staan vandaag onder grote druk. De oorlogssituatie heeft een grote impact op hen. Zowel thuis, op school, de jeugdbeweging of gewoon thuis bij hun vriendjes krijgen ze tegenstrijdige signalen en worden ze bestookt met tal van vragen en opmerkingen. Soms leidt dit zelfs tot pestgedrag en uitsluiting. Als kinderen aangesproken, veroordeeld, gepest of geviseerd worden omwille van hun afkomst en gebeurtenissen waar ze zelf niets mee te maken hebben, dan wordt een grens overschreden.

Een dergelijke opstelling tegenover kinderen zorgt voor trauma’s en polarisatie. Net op een ogenblik dat kinderen nood hebben aan rust, begeleiding, ondersteuning en depolarisatie dragen alle instanties die met kinderen werken, een grote verantwoordelijkheid. We beseffen maar al te goed dat leerkrachten dagelijks met kinderen omgaan, die te lijden hebben onder trauma’s veroorzaakt door oorlogssituaties over de hele wereld.

Het conflict in Oekraïne is om verschillende redenen nog complexer dan andere. De agressie in Oekraïne is een schending van de menselijkheid en het Internationaal recht.  Als multiculturele federatie steunen we de vele solidariteitsacties, die de laatste dagen spontaan ontstaan zijn. Naast de Oekraïense verenigingen tonen Russische, Poolse en vele anderen hun verontwaardiging en staan ze zij aan zij met de Oekraïense verenigingen, in woorden en in daden.

Externe conflicten mogen nooit geïmporteerd worden naar ons land en als Internationaal Comité willen we verbindend werken met mensen van alle culturen ongeacht van waar ze komen.

Onze verenigingen merken op dat zowel Russischsprekende als Oekraïense kinderen met deze situatie geconfronteerd worden maar ook dat andere kinderen, afkomstig uit andere oorlogsgebieden, door de grote media aandacht aan hun eigen situatie herinnerd worden.

We zijn er van overtuigd dat de scholen, de sportclubs, de jeugdbewegingen de kinderen een plek aanbieden, waar ze gewoon kind kunnen zijn en waar ze zich veilig kunnen voelen.   

Het Internationaal Comité vraagt vandaag speciale aandacht voor de kinderen die uit Oekraïne in België aankomen en na de trauma’s van oorlog, vlucht en verblijf in nieuwe onbekende omgeving deel zullen nemen aan het onderwijs.  Oekraïense, Russische maar ook alle kinderen uit andere oorlogsgebieden verdienen de best mogelijke ondersteuning en begeleiding. 

We wensen leerkrachten, ondersteuners, begeleiders en iedereen die met deze kinderen in aanraking komt, veel moed, kracht en wijsheid toe om met deze complexe situaties om te gaan.

Namens het Internationaal Comité:

Foffi Mavrakis, voorzitter - 0496 72 51 57

Koen De Mesmaeker, algemeen directeur - 0477 29 74 07

Labels
Algemeen
Participatie
Solidariteit

« Terug

Sluiten