Ons telefoon: +32 11 29 09 17 Ons e-mailadres: info@icvzw.be

Het UBO-register

money-laundering-1963184_1920.jpgvrijdag 04 oktober 2019 08:56

Europese richtlijnen leggen België de wettelijk verplichting op om een centraal UBO-register aan te leggen met informatie over de uiteindelijke begunstigden van vzw’s, vennootschappen en stichtingen. De wet op de vzw’s van 18.09.2017 verplicht de registratie van alle uiteindelijk begunstigden (UBO’s of ‘Ultimate Beneficial Owners’). De wet is bedoeld om van elke vzw, vennootschap en stichting na te gaan wie de touwtjes in handen heeft.

Ook de vzw’s die lid zijn van het IC ontsnappen niet aan deze verplichting. Doe je dit niet dan riskeert de informatieplichtige van je vzw een forse financiële boete. De registratie moest gebeuren voor 31.09, maar omdat slechts 41 % zich geregistreerd heeft is er een gedoogperiode tot 31.12.1019.

Door Hakan Kiliç

Breng de registratie van je vzw in orde met volgend 5-stappenplan:

De wet geldt voor alle Belgische en internationale vzw’s opgericht in België. Daarom is elke vzw informatieplichtig!                                                                                                                                                             

De UBO’s:

 • leden van de raad van bestuur,
 • personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen,
 • de personen belast met het dagelijks bestuur,
 • de stichters,
 • de personen in wiens belang een vzw werd opgericht,
 • iedere persoon die op andere wijze zeggenschap uitoefent.

Bepaal wie het register invult:

Niet elke UBO moet het register invullen. Je kan de informatie in het register laten plaatsen via de wettelijke vertegenwoordiger (bv. de raad van bestuur). Die kan iemand van de vzw aanduiden als verantwoordelijke voor het invullen (eenzijdig intern mandaat). Je kan de opdracht ook aan een externe derde (bv. boekhouder, revisor, natuurlijke persoon, …) geven (extern mandaat).

Van alle personen opgesomd in stap 2 moet volgende informatie aan het UBO-register bezorgd worden:

 • naam en voornaam,
 • geboortedatum,
 • nationaliteit(en),
 • volledig verblijfadres,
 • de datum waarop deze persoon UBO is geworden,
 • rijksregisternummer,
 • de UBO-categorie(ën) waartoe hij of zij behoort.

Vul het online UBO-register in:

De informatie ingeven kan via deze website: https://financien.belgium.be/nl/E-services/ondernemingen

Wie kan deze gegevens raadplegen?

Vermits het gaat om het registeren van persoonlijk gegevens is het raadplegen van deze gegevens wettelijk strikt afgebakend. In de eerste plaats kunnen de bevoegde autoriteiten zoals bv. de belastinginspectie het register raadplegen. Daarnaast kunnen  ook personen of instellingen die waakzaam moeten zijn ten aanzien van hun klanten toegang krijgen, bv. banken, notarissen, advocaten, e.d. Tenslotte kunnen ook organisaties of personen de gegevens raadplegen als ze kunnen aantonen dat het belang van het inkijken van deze gegevens verband houdt met de strijd tegen terrorisme.

Uiteraard kan de UBO zijn of haar gegevens inzien en ze eventueel laten aanpassen of verwijderen. De gegevens worden 10 jaar lang bewaard.

Verwarring bij de banken

Financiële instellingen zoals banken zijn wettelijk verplicht om gegevens over hun klanten op te vragen. Als het gaat over financiële transacties staan zij op de eerste rij. Daarom moeten banken procedures ontwikkelen, interne controlemaatregelen nemen en de identiteit nagaan van de personen waar ze zaken mee doen. Dit geldt voor vzw’s maar niet voor feitelijke verenigingen. Een bank kan dus niet eisen dat een feitelijk vereniging zelf haar begunstigden ingeeft in het UBO-register. Feitelijke verenigingen  vallen niet onder de UBO-wetgeving.

 

Nuttige informatie: https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register

Of bij de educatieve medewerkers van het IC.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Wettelijke_Vertegenwoordiger_VZW_0.pdf1,9 MBapplication/pdfdownload
Labels
Algemeen

« Terug

Sluiten