Ons telefoon: +32 11 29 09 17 Ons e-mailadres: info@icvzw.be

UBO-register: deadline nadert

ubo-register_v3009.pngdinsdag 20 augustus 2019 16:10

Tegen 30 september 2019 moeten alle vzw's de uiteindelijk begunstigden (UBO of ‘Ultimate Beneficial Owner’) van hun vereniging registreren. De wetgeving is bedoeld om te voorkomen dat personen met slechte bedoelingen zich verschuilen achter een vzw, onderneming, stichting of andere juridische entiteit, bijvoorbeeld. voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

Door Stad Antwerpen

Wat is UBO? Wat betekent dat voor mijn vzw?

Door de wet van Wet van 18 september 2017  worden alle vzw’s  verplicht om met ingang van 31 oktober 2018 en uiterlijk op 30 september 2019 voor de eerste maal, de ‘uiteindelijk begunstigden’ (UBO of ‘Ultimate Beneficial Owner’) van hun vereniging te registreren. 

De UBO-verplichting geldt niet voor feitelijke verenigingen.

Wie zijn uiteindelijk begunstigden?

Voor de vzw’s worden onder andere de volgende personen als uiteindelijk begunstigden beschouwd:

 • De leden van het bestuur
 • Zij die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen (bijvoorbeeld een personeelslid dat de vzw mag vertegenwoordigen)
 • Leden van het dagelijks bestuur (komt normaal alleen voor bij zeer grote vzw’s)

 ​Welke gegevens moeten in het register?

Vzw’s moeten aan het register de volgende informatie over elk van hun begunstigden meedelen:

 • Naam en voornaam 
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit(en)
 • Volledig verblijfadres
 • De datum waarop hij uiteindelijke begunstigde is geworden
 • Rijksregisternummer
 • De categorie(ën) van UBO waartoe hij behoort

 

Welke informatie bezorg je aan de uiteindelijk begunstigde zelf? 

De vzw moet uiteraard ook de uiteindelijk begunstigden zelf informeren over:

 • De verplichting om de gegevens aan het register mee te delen.
 • Het recht van de uiteindelijke begunstigde om kennis te nemen van de gegevens en die te laten verbeteren of verwijderen indien ze onjuist zijn (aanvraag via ubobelgium@minfin.be).
 • De bewaartermijn van 10 jaar.

Hoe doe je de aangifte?

De bestuurders van de vzw moeten de gegevens en nodige bewijsstukken aanleveren. De gegevens moeten jaarlijks worden bijgewerkt. Als er tussentijds iets wijzigt aan de gegevens, moet dit binnen de maand ook in het UBO-register worden meegedeeld. Zoniet riskeer je een administratieve boete van 250 tot 50.000 euro.

Onderneem dus de volgende stappen:

 • Bepaal wie in jouw vereniging de uiteindelijk begunstigden kunnen zijn.
 • Contacteer hen over hun rechten en plichten.
 • Geef de informatie in het UBO-register in (via MyMinFin). Kijk daarvoor eerst eens naar de handleiding(externe link)
 • Zorg ervoor dat eventuele wijzigingen snel opgevolgd en meegedeeld worden.

Vraag hen alle relevante informatie en bewijsstukken te bezorgen.

Bron:https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/verenigingen/nieuws/heb-je-het-ubo-register-van-je-vzw-al-in-orde-gebracht?utm_medium=email&utm_campaign=Stadsmakers%20%20Heb%20je%20de%20belastingaangifte%20van%20je%20vzw%20en%20is%20je%20UBO-register%20al%20in%20orde%20gebracht&utm_content=Stadsmakers%20%20Heb%20je%20de%20belastingaangifte%20van%20je%20vzw%20en%20is%20je%20UBO-register%20al%20in%20orde%20gebracht%2BCID_930da4308e8c20fce5d7c038e407abe5&utm_source=CM%20Sociale%20Dienstverlening&utm_term=meer%20lezen

Labels
Algemeen

« Terug

Sluiten