Over STAR: Werk mee aan de toekomst van IC - Internationaal Comité

VERENIGD IN DIVERSITEIT

Welkom bij IC! Onze overkoepelende organisatie streeft naar maatschappelijke participatie en sociale integratie. Dit doen we door het organiseren van activiteiten, vormingen en thematische projecten, samen met onze 350 leden en ons uitgebreide netwerk.

Over STAR: Werk mee aan de toekomst van IC

STAR: Werk mee aan de toekomst van IC

In 2024 staat IC voor een belangrijk moment: het opstellen van ons beleidsplan voor de komende jaren, van 2026 tot 2031.

Dit plan vormt de basis van onze organisatie en helpt ons om onze missie te realiseren. Het is belangrijk dat we dit samen doen, met jullie input en betrokkenheid.

Op zaterdag 15 juni organiseert IC daarom een bijeenkomst van de strategische adviesraad (STAR).

Samen gaan we aan de slag om onze doelen voor de komende jaren te bepalen. We willen een plan uitwerken waarin iedereen zich herkent en terugvindt. Jouw stem en feedback zijn daarbij van onschatbare waarde. We nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan deze inspirerende bijeenkomst.

Wij ontvangen jou graag vanaf 9u30 in De Winkelhaak, Lange Winkelhaakstraat 26 in Antwerpen. De locatie bevindt zich op enkele minuten wandelen van het station Antwerpen Centraal. 

PROGRAMMA 

10:00    Warm onthaal

10:30  Ontvangst door voorzitter Foffi Mavrakis

10:40  Intro door algemeen directeur Lies Moors
We lichten toe wat de krijtlijnen zijn van het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk van de Vlaamse Overheid. Welke zijn de speerpunten, aandachtspunten, de beoordelings- elementen van het beleidsrapport. Je krijgt ook een overzicht van het reeds afgelegde traject en de eerste resultaten van de partnerbevraging.  

11:00    Deelname aan verschillende gesprekstafels
We bevragen jouw ervaringen en inzichten aan de hand van 4 strategische doelstellingen:

  1. IC versterkt stemmen in de maatschappij
  2. IC verbindt culturele dynamieken op lokaal niveau en in de brede samenleving
  3. Het brede partnerwerk van IC werkt inclusiever
  4. IC versterkt de participatie aan de samenleving

 12:45   Plenaire terugkoppeling
We overlopen de bevindingen van de verschillende tafels en kijken waar de overeenkomsten liggen of waar andere of nieuwe accenten worden gelegd.

13:00-14:00  Afsluiting met een gezamenlijke lunch.

Schrijf in

Sluiten