Onze geschiedenis - Internationaal Comité

Hoe het begon

Onze geschiedenis

EEN LANGE ZWANGERSCHAP

Het Internationaal Comité heeft zijn wortels in en rond de steenkoolmijnen van Limburg. Vanaf de jaren ‘50 organiseerde het ACV zijn vakbondswerking voor mijnwerkers in zogenaamde “comités”, op basis van nationaliteit, met militanten van dezelfde afkomst. Zo bestond er een Italiaans Comité, een Portugees Comité, een Grieks Comité, enz. Geleidelijk aan ontwikkelde er zich binnen de gemeenschappen van migranten en rond die vakbondscomités ook een uitgesproken sociaal-culturele werking.

GEBOORTE

Later, in de jaren ’80, werd die nationaliteitsgerichte werking binnen de vakbond vervangen door een algemene dienstverlening. In plaats van de “Comités” te doen verdwijnen, besloten daarom een aantal enthousiaste vrijwilligers om de VZW “Internationaal Comité” op te richten, gericht op het ondersteunen van de sociaal –culturele activiteiten van zelforganisaties. De VZW werd officieel opgericht op 20 juli 1989.

DE LEVENDIGE KINDERJAREN

Het IC beleefde in de jaren daarna enkele echte groeischeuten, soms ook gepaard met groeipijnen. De band met ACV werd wat minder, die met het ACW sterker. Al snel konden er een achttal mensen in dienst worden genomen. De werking bleef voorlopig beperkt tot Limburg, waar echter sterke banden werden gesmeed met onder andere enkele andere federaties. Samen met hen werd het IC opgenomen in de grote familie van de sociaal –culturele sector.

In 1996 werd het IC officieel erkend door de Vlaamse gemeenschap.

DE WILDE TIENERJAREN

Vanaf ongeveer 2005 begon opnieuw een grote groeispurt. Onder invloed van een nieuw decreet (wet) voor het sociaal –cultureel werk, kon én moest de federatie uitbreiden van een regionale naar een Vlaamse organisatie. Op enkele jaren tijd ontstonden er verenigingen en nieuwe secretariaten in Antwerpen, Brussel, Leuven, Sint –Niklaas en Mechelen. Dit zorgde voor een grote dynamiek en enthousiasme binnen zowel de personeelsgroep als bij de vrijwilligers.

Die groei stelde/stelt de federatie echter ook voor grote uitdagingen: de sociaal –culturele methodiek en de afdelingsondersteuning op maat werden inhoudelijk verder uitgediept, de beleidsorganen van de organisatie ondergingen fundamentele veranderingen, het personeelsbeleid werd op punt gezet, de huisvesting moest geregeld, de financiële opvolging en nieuwe communicatielijnen moesten efficiënt worden georganiseerd, het aantal (lokale en bovenlokale) samenwerkingsverbanden en contacten verveelvoudigde, enz.

ONZE 25STE VERJAARDAG

Op onze 25ste verjaardag is het IC een volwassen organisatie met zo’n 285 lidverenigingen, enkele duizenden vrijwilligers en 20 personeelsleden in zes secretariaten in Vlaanderen en Brussel. We zijn steeds méér actief rond heel wat thema’s, zoals onderwijs en ouderondersteuning, tewerkstelling, maatschappelijke participatie, taal, uitsluiting en gelijke kansen. Vandaag is het Internationaal Comité veruit de grootste en meest verspreide federatie in Vlaanderen. Momenteel heerst in de organisatie dan ook een sterk gevoel van zelfvertrouwen en fierheid over wat werd verwezenlijkt.

Toch blijven er nog grote uitdagingen die moeten aangepakt. Dè grote uitdaging is om structuren op te zetten die de organisatie nog meer stevigheid, efficiëntie en diepgang geven, zonder dat daarmee het enthousiasme uit de groeifase verloren gaat. Daarnaast worden we ook geconfronteerd met dringende vragen tot het leggen van bruggen naar andere maatschappelijke sectoren als onderwijs, tewerkstelling, armoedebestrijding, enz.

Dat het IC staat waar het vandaag staat, is dankzij de voortdurende inzet van velen. We willen daarom iedereen bedanken die een bijdrage heeft gedaan, hoe groot of klein ook. 

30 JAAR IC

In 2019 viert het IC haar 30ste verjaardag. In de voorbije jaren heeft het IC werk gemaakt van haar organisatiestructuur. 

Sluiten