Onze verenigingen - Internationaal Comité

Onze Verenigingen

Hieronder vind je onze verenigingen terug. Je kan deze lijst filteren op regio en/of op thema.

Staat er bij jouw vereniging nog geen info, is jouw profiel onvolledig of wil je iets aanpassen?                                            Vul jouw gegevens aan!

Onze verenigingen

Alpha Centrum

Alphacentrum foto2 .jpeg - Matushina Galina

We brengen kinderen, jongeren en hun ouders samen om verschillende evenementen, eenmalige en langlopende projecten te organiseren. Wij ondersteunen gezinnen met kinderen die moeilijkheden en problemen hebben, arme gezinnen. Een keer per jaar organiseren we een kerstfeest met een optreden en een uitgebreid programma. We praten met onze jongeren over wat er gebeurt op de scholen waar ze studeren, we organiseren trainingsseminars over het onderwerp geweld, pesten.Alpha Centrum
Lid van IC sinds:
10-11-2016
Hoofdzetel:
Antwerpen
Wij verenigen mensen uit:

Het maakt ons niet uit welke nationaliteit u heeft. Wij vinden het belangrijk dat u onze waarden deelt, zoals respect voor elkaar, solidariteit en gelijke kansen voor iedereen.

Wij staan open voor mensen die houden van:

Er komen voortdurend nieuwe mensen bij ons, voor wie wij gastvrij onze deuren openen.

Thema's waar we rond werken:
  • Vrije tijd (ontmoeting, jeugd, sport, uitstappen, ...)
  • Opvoeding
  • Vorming (taallessen, talentontwikkeling)
  • Armoede en sociale uitsluiting
Sluiten