Thematische samenwerking met:

Thematische samenwerking

Iedereen Verdient Vakantie

Leden van het IC die voldoen aan de voorwaarden voor sociaal tarief, kunnen een speciale korting krijgen van minstens 20% op het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie.
https://www.iedereenverdientvakantie.be/home  

logo-iedereenverdientvakantie.jpg

Duo for a job

DUO for a JOB  linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50-plussers, die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk. Via dit “intergenerationele en interculturele” mentorschap (coaching) wil DUO for a JOB bijdragen aan een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen. Zowel als Buddy als werkzoekende kunnen leden van het IC terecht bij DuoforaJob.
https://www.duoforajob.be/nl/onthaal/

logo-duoforajob.png

Taalcaroussel Vormingplus Antwerpen

Vormingplus organiseert elke zaterdag: 'Taalcarrousel' in verschillende talen in samenwerking met het IC in Antwerpen.
https://www.vormingplusantwerpen.be/projecten/elkaars-taal-oefenen-en-cultuur-verkennen-taalcarrousel/18/#130

logo-vormingplus-antwerpen.svg

Sluiten