Onze regiowerking - Internationaal Comité

Regiowerking

Onze regiowerking

Elke regio heeft een unieke werking via een team van educatieve medewerkers met lidverenigingen. De partners zijn afhankelijk van de werking van de verenigingen. De samenwerkingen met regionale partners zijn historisch gegroeid of ze zijn gestoeld op de opportuniteiten die zich voordoen.

De regio’s zijn de laatste tien jaar sterk uitgebouwd en gegroeid. Ze werken zelfstandig. De beleidsopties worden omgezet naar het operationele niveau op maat via een regionaal teamoverleg. Dit kan op het niveau van verenigingen, lidverenigingen of met samenwerkingsverbanden tussen verenigingen of andere partners.

De belangenbehartiging vertaalt zich in het zetelen in overlegstructuren en raden om de noden en behoeften van de regionale verenigingen/doelgroep te behartigen.

De nationale structuur ondersteunt de professionele medewerkers om de visie en missie te laten doordringen, te implementeren door middel van een nationaal teamoverleg.

Regioraad

Sinds 2018 heeft elke regio door middel van regionale verkiezingen een regioraad met uitzondering van Brussel. In elke regio is er een regiobestuur met een voorzitter en ondervoorzitter(s) en een secretaris. De statuten zijn gewijzigd in 2018 om de regiowerking meer slagkracht te geven. Elke regioraad mag afhankelijk van de behoeftes en noden van de regio de opdrachten invullen.

Dit vertaalt zich praktisch naar 4 opdrachten voor de regioraad:

 1. zorgen voor interculturele binding en ontmoeting tussen de lidvereniging en vorming voor de lidverenigingen
  • organiseren van activiteiten waar de verenigingen elkaar leren kennen
  • samenwerkingen tussen verenigingen stimuleren
  • vormingsmomenten organiseren
 2. goede vertegenwoordiging van de regio in IC-nationaal
  een afgevaardigde van de regioraad neemt de noden van de regio mee naar het nationale bestuur enerzijds en brengt anderzijds de beslissingen van het nationale bestuur mee naar de regio
 3. regionale accenten van het nationale beleidsplan
  naargelang de behoeftes van de regio kunnen de regioraden meer nadruk leggen op bepaalde nationale beleidsdoelstellingen
 4. (mee) onderhouden van contacten, netwerk, vertegenwoordigingswerk en representatie buiten IC
  de regioraad kan leden aanduiden die zorgen voor structurele en ad hoc vertegenwoordiging voor IC

Regiobestuur

IC werkt regionaal en heeft kantoren in Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Brussel en Vlaams-Brabant. Elke regio kent unieke werking heeft met een team van educatieve medewerkers met lidverenigingen. De partners zijn afhankelijk van de werking van de verenigingen. De samenwerkingen met regionale partners zijn historisch gegroeid of ze zijn gestoeld op de opportuniteiten die zich voordoen.

De regio’s zijn de laatste tien jaar sterk uitgebouwd en gegroeid. Ze werken zelfstandig. De beleidsopties worden omgezet naar het operationele niveau op maat via een regionaal teamoverleg. Dit kan op het niveau van verenigingen, lidverenigingen of met samenwerkingsverbanden tussen verenigingen of andere partners.

De belangenbehartiging vertaalt zich in het zetelen in overlegstructuren en raden om de noden en behoeften van de regionale verenigingen/doelgroep te behartigen.

De nationale structuur ondersteunt de professionele medewerkers om de visie en missie te laten doordringen, te implementeren door middel van een nationaal teamoverleg.

Overzicht van onze kantoren per regio

Sluiten