In de zorg, uit de zorgen

In de zorg - uit de zorgen

 IN DE ZORG - UIT DE ZORGEN

Met het project 'In de zorg, uit de zorgen' bieden samenwerkende vluchtelingen- en zorgorganisaties in EU regio Maas-Rijn vluchtelingen een nieuwe start in de zorgsector.

Deze organisaties willen samen vluchtelingen toe leiden naar werk of stages in de zorgsector.

De looptijd van het project is 1 november 2017 - 31 januari 2021

Meer info: in de zorg, uit de zorgen

Slotcongres - infoboekje

De samenwerkende organisaties

Acht zorg-, vluchtelingen- en arbeidsmarktorganisaties uit Nederlands en Belgisch Limburg en Städteregion Aachen werken samen om vluchtelingen toe te leiden naar werk of stages in de zorgsector.

Logo+Partners+V2+26.02.2019-480w.png

Partners NL
Partners DE

Europese en provinciale steun

Financiers+2019-46ddcd9a-480w.png

'In de Zorg – Uit de Zorgen’ wordt mogelijk gemaakt door Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR) V-A, de provincies Belgisch Limburg en Nederlands Limburg, en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.
De Euregio Maas-Rijn is een samenwerkingsverband tussen Region Aachen, Province de Liège, de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Belgisch Limburg en Nederlands Zuid- en Midden-Limburg.

Interreg Euregio Maas-Rijn financiert grensoverschrijdende projecten met gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Het programma Interreg V-A Euregio Maas-Rijn werkt knelpunten en praktisch barrières weg om het potentieel van (en in) de Euregio Maas-Rijn te versterken.
Door de grensoverschrijdende samenwerking levert het programma Interreg Euregio Maas-Rijn een bijdrage aan de levenskwaliteit van de ongeveer vier miljoen mensen die in de Euregio wonen.

Sluiten