AMIF Project - De mensen maken de stad (Mechelen)

AMIF project DE MENSEN MAKEN DE STAD

Dit project is op 30/04/2020 afgerond.

In  het kader van het Nationaal Programma AMIF 2014-2020, oproep 427 "Actief en gedeeld burgerschap" werd op 26/04/2018 het project DE MENSEN MAKEN DE STAD goedgekeurd.

Het project

Samen-leven in diversiteit is een beleidstopic voor stad Mechelen als één van de vier meest multiculturele steden van Vlaanderen. Met dit project stimuleren we het Mechelen-gevoel bij alle inwoners en bevorderen zo verbinding. Basisidee hier is dat we allemaal Mechelaars zijn en dat etnische afkomst slechts een deeltje van onze identiteit is. We leggen de focus op wat ons bindt in onze stad en brengen dit in samenwerking met Fiëbre vzw op sociaal artistieke wijze in beeld. Ook op  beleidsparticipatie wordt ingezet. Vele vormen van participatie blijven vandaag de dag onderbelicht of in de marge of zijn vooralsnog ongekend en daardoor onderbenut. In samenwerking met Internationaal Comité vzw zetten we in op meer etnisch culturele diversiteit in de bestaande participatiekanalen en exploreren we nieuwe vormen van beleidsparticipatie.

Partners

Stad Mechelen is de projectpromotor https://www.mechelen.be/samenleven-in-diversiteit.
Fiëbre vzw http://mestizoartsplatform.be/ en Internationaal comité http://www.icvzw.be zijn parters in het project.

Duur

Het project loopt van 01/05/2018 tot 30/04/2020

Budget

Het totale projectbudget bedraagt 249.709,63 euro en wordt volledig gefinancierd door Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid.

Sluiten