AMIF Project - De Antwerpse Monitor (Antwerpen)

De A-Monitor

Dit project is op 30/04/2020 afgerond.

Antwerpen wil van de stad graag een betere thuis maken voor al haar inwoners. Daarom vraagt ze op verschillende manieren naar de mening van haar burgers. Zo stuurt de stad bijvoorbeeld elke week een vragenlijst, de Antwerpse Monitor, naar 500 inwoners. Je kan daarin vragen vinden over je buurt, de parken, veiligheid, je tevredenheid over de netheid van de straten in je wijk, het aanbod van cultuur en sport,…

De resultaten van deze vragenlijsten zorgen ervoor dat de stad andere keuzes maakt en andere beslissingen neemt. Zodat de stad ook echt kan veranderen op basis van de mening van haar inwoners. 

Jammer genoeg merkt de stad dat veel burgers deze vragenlijst niet invullen. Vooral jongeren en mensen met een migratieachtergrond geven veel minder vaak hun mening. Daarom wil de stad samen met het Internationaal Comité bekijken hoe dat anders kan. Is zo’n vragenlijst wel een goede manier om de mening van burgers te vragen? Of doet de stad het beter anders? En hoe dan wel?

Louiza Erifi werkt sinds januari bij het Internationaal Comité aan dit project. Ze gaat graag met jou in gesprek over de beste manier om je mening te geven aan de stad. Als je wilt deelnemen aan dit project, dan komt Louiza graag langs voor een kort gesprek. Je kan haar bellen via 0486 56 18 96. Het is ook mogelijk dat Louiza jouw organisatie contacteert.

Dit is een project binnen het Internationaal Comité dat mogelijk is dankzij subsidies van het AMIF (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) en in nauwe samenwerking met stad Antwerpen.

Sluiten