Verenigingen aan het woord

Hier laten we IC People, de mensen achter de verenigingen die het IC ondersteunt, aan het woord.

IC People aan het woord

IC People

 1. Story 7/7 - Marie Rose - Mangoboom in Bloei

  7 augustus 2020 om 10:00 door Hakan Kilic 0 reacties

  "Wat als Internationaal Comité er niet is voor ondersteuning?" - Marie Rose van vzw Mangoboom in Bloei

  De etnische diversiteit van de Belgische bevolking is de afgelopen jaren sterker toegenomen en daardoor zijn de maatschappelijke ongelijkheden gestegen.

  Onze uitdaging bij het Internationaal Comité is om de zelforganisaties van etnisch culturele minderheden te begeleiden en te versterken in hun werking maar ook om te helpen aansluiting te vinden en verbinding te creëren met de samenleving en maatschappij.

  Onze verenigingen bereiken op informele, maar ook zeer directe manier een achterban en kunnen meehelpen verbinden. De doelgroepen worden vaak niet, of onvoldoende vertegenwoordigd in het klassieke Vlaamse verenigingsleven, en al zeker niet voor hun vaak specifieke vragen en noden. Zoals Marie Rose zich ook afvraagt…Wat als IC er niet zou zijn? Wie helpt deze verenigingen dan met hun administratie? Met het invullen van dossiers en het aanvragen van subsidies? En in deze corona tijden met het duidelijk maken (en soms/vaak vertalen) van de richtlijnen? Daarom dat ook IC blijft pleiten voor een verdere ondersteuning van federaties als IC, AIF+, FMDO,…om blijvend te kunnen inzetten op verbinding, op samenleven, op elkaar begrijpen en respecteren,…  - Emerence Uwimbabazi, medewerker IC  Lees meer over "Story 7/7 - Marie Rose - Mangoboom in Bloei"

  Labels:

 2. Story 6/7 - Sara - Salam Kyrgyz

  31 juli 2020 om 10:00 door Hakan Kilic 0 reacties

  "Hier in België heb je de wereldbevolking" - Sara aan het woord van vereniging Salam Kyrgyz.

  Wat mij bijzonder en aangenaam opvatl bij Internationaal Comité vzw,  is de diversiteit tussen en binnen de 352 lidverenigingen. Internationaal Comité vzw verenigt, versterkt en verbindt jong en oud, man en vrouw, gelovig en niet gelovig, laag- en hoogopgeleide…., allemaal mensen  afkomstig uit alle uithoeken van de wereld, gaande van Afrika via Europa tot Azië en Amerika. Internationaal Comité vzw kent geen geografische grenzen:  het is an sich de wereld in miniatuur. 

  De diversiteit bij Internationaal Comité vzw  vertaalt zich ook in het personeelsbeleid. Met 20 medewerkers  van 13 verschillende origines, goed voor een “diversiteitsgraad” van 65 %, mag de vereniging als voorbeeld gezien worden binnen en buiten de sociaal culturele sector. 

  Wie zich aansluit bij Internationaal Comité vzw voelt zich niet alleen thuis, maar schrijft het verhaal van de organisatie mee. Samen  maken wij de samenleving.  - Willy Musitu, Medewerker IC

  Lees meer over "Story 6/7 - Sara - Salam Kyrgyz"

  Labels:

 3. Story 5/7 - Leila - Mala Ezdiyen Belcika

  24 juli 2020 om 10:00 door Hakan Kilic 0 reacties

  "Overal zijn er problemen, maar samen kunnen we deze overstijgen" - Leila aan het woord van vereniging Mala Ezdiyen Belcika

  Lees meer over "Story 5/7 - Leila - Mala Ezdiyen Belcika"

  Labels:

 4. Story 4/7 - Bhumika - Ayu vzw

  17 juli 2020 om 10:00 door Hakan Kilic 0 reacties

  "Verbindend werken is uitdagend" - Bhumika aan het woord van vzw Ayu  “Verbindend werken zit in het DNA van Internationaal Comité. Doorheen het 30 jarig bestaan van de organisatie hebben de lidorganisaties en IC zelf dit met vallen en opstaan geleerd. Proefondervindelijk, vanuit de praktijk in samenwerking met elkaar, met partners en met lokale overheden. Want het is niet altijd een gemakkelijke klus. Op een goede manier verbinding maken impliceert dat je de tijd neemt om elkaars achtergrond, eigenheid, verwachtingen en ideeën uit te wisselen. Wanneer je dit op een open, respectvolle en gelijkwaardige manier kan doen, ontstaan er geweldige synergieën die bruisen van creativiteit en innovatie. IC kijkt met volle ambitie naar de toekomst om vanuit die dynamiek te streven naar een sociaal rechtvaardige en inclusieve samenleving.”

  Lies Moors, medewerker IC

  Lees meer over "Story 4/7 - Bhumika - Ayu vzw"

  Labels:

 5. Story 3/7 - Behzad - Bahai Gemeenschap Hasselt

  10 juli 2020 om 10:00 door Hakan Kilic 0 reacties

  "Samen met Internationaal Comité brengen we eenheid in verscheidenheid in de praktijk" - Behzad aan het woord van vereniging Bahai Gemeenschap Hasselt.

  Als IC-medewerkster werk ik met superdiverse gemeenschappen die zich verenigen op basis van maatschappelijke uitdagingen, ideologieën, diverse thema’s, etnische afkomst, taal, leeftijd, talenten,…etc.  Kortom, het IC vzw omvat de grote diversiteit die wij rijk zijn in ons land en herbergt bijna de hele wereld in één huis. En hoewel we allemaal uit verschillende werelddelen, religies, culturen, ... komen en verschillende visies, missies en doelstellingen uitdragen, hebben we allemaal een gemeenschappelijke deler, namelijk onze democratische betrokkenheid. Samen met de leden en partners werken we aan een rechtvaardige, gelijkwaardige en inclusieve samenleving. We zetten in op solidariteit en verbondenheid waarbij co-creatie van essentieel belang is.

  Behzad vertelt ons over het concept eenheid in verscheidenheid, waarbij het de kunst is om een balans te zoeken tussen de eigenheid van de delen en de eigenheid van het geheel. Die balans laat de mensheid toe om een vreedzame samenleving te ontwikkelen waarbij racisme en discriminatie geen plaats heeft.

  Azabar Sahila

  Lees meer over "Story 3/7 - Behzad - Bahai Gemeenschap Hasselt"

  Labels:

 6. Story 2/7 - Martin - Perspectief vzw

  3 juli 2020 om 10:00 door Hakan Kilic 0 reacties

  "Om samen te functioneren veronderstelt wederzijds engagement" - Martin aan het woord van vzw Perspectief.  Verenigingen  zoals Perspectief vzw en vrijwilligers zoals Martin kunnen dienen als het uithangbord van de visie en waarden van het Internationaal Comité. Zoals zovelen heeft Martin zijn thuisland moeten verlaten en is hij 20 jaar geleden terechtgekomen in Hasselt. En zoals zo velen voelde hij de nood iets te doen, om de wederzijdse vooroordelen weg te nemen tussen vluchtelingen en Belgen. Onbekend is onbemind, dus laten we mekaar leren kennen door samen te eten, te dansen, te schilderen of te praten. Maakt niet uit wat, zolang  we elkaar maar ontmoeten, elkaar leren kennen en het wederzijdse begrip en kennis te vergroten. Het Internationaal Comité is enorm blij met mensen als Martin, “die iets willen doen”, en heeft het tot een van de kerntaken gemaakt om deze mensen te ondersteunen in hun poging iets te doen. En zoals de kunstenaar in Martin spreekt als hij het heeft over kleuren zo ook is de visie van het Internationaal Comité…laten we niet in ons gele en rode hoekje blijven zitten…laten we samen oranje maken..en vanuit dat oranje nog meer nieuwe kleuren ontdekken. Laten we de samenleving niet verengen tot enkele basiskleuren, maar samen werken aan een divers en prachtig kleurenpalet. En ook dat is wat IC wil bereiken in de samenleving.  - Nic Herbots, coördinator IC Limburg

  Lees meer over "Story 2/7 - Martin - Perspectief vzw"

  Labels:

 7. Story 1/7 - Ghizlane - Samen voor morgen

  19 juni 2020 om 10:46 door Hakan Kilic 0 reacties

  "We kunnen onze krachten beter bundelen, willen we effectief aan de toekomst van morgen werken, iets betekenen voor de volgende generatie"  - Ghizlane aan het woord van vzw Samen Voor Morgen


  “Bij het Internationaal Comité geloven we in de maakbaarheid van onze samenleving. Mensen maken het verschil en zo bepalen we de toekomst. Vanuit ons werk ondersteunen we verenigingen zoals die van Ghizlane omdat elke stem telt én bruggen voortdurend moeten gebouwd worden. Onze aangesloten organisaties koesteren dezelfde overtuiging dat we door elkaar te ontmoeten, leren kennen, samen bewust worden van een gedeelde realiteit en werken aan een samenleving waar het goed vertoeven is voor iedereen ongeacht onze verschillen.

  Gezien de enorme diversiteit van praktijken kan je als medewerker je eigen talent ontplooien in een boeiend netwerk van geëngageerde mensen. Elk van hen levert een specifieke bijdrage in een wereld vol verandering. Het is een voorrecht hen te mogen bijstaan in het behalen van hun doelstellingen. Want met een gedeelde visie brengen we diversiteit in praktijk en bouwen we aan een gedeelde toekomst, een solidair morgen zonder discriminatie.”  - Gianni Canu, medewerker IC

  Lees meer over "Story 1/7 - Ghizlane - Samen voor morgen"

  Labels:

Sluiten