Werk

Werk

Project IC@WORK regio WAASLAND (Afgerond)

Meer en beter werk voor etnisch-culturele minderheden is één van de grootste prioriteiten van het Internationaal Comité. De werking van IC@WORK specialiseert zich voornamelijk op beleidswerk, activering en vacaturewerking.

Onderdeel van dit project is het activeren van werkzoekenden: we begeleiden werkzoekenden met een migratieachtergrond die kampen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het IC streeft naar arbeidsbemiddeling op maat van deze werkzoekende die niet zelfstandig aan de slag raakt. De arbeidsconsulente neemt de tijd om een gesprek te voeren. Door hun culturele affiniteit is de kloof tussen de consulente en de werkzoekende minder groot. Voor nogal wat werkzoekenden is dit een goede basis voor het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie.

Een arbeidsconsulente treedt eveneens op als brugfiguur tussen werkzoekenden met een migratieachtergrond en de reguliere diensten.

BXL@workVan januari 2018 tot december 2020 loopt er een nieuw tewerkstellingsproject in Brussel. Internationaal Comité (IC) gaat er, samen met drie partners (AIF+, FAAB en FMDO), op zoek naar 200 mensen met een migratieachtergrond (nieuwkomers, vluchtelingen, eerste en tweede generatie) die moeilijk aan het werk raken. Vervolgens gaan we samen met hen op zoek naar een beroepsgerichte opleiding en/of een job.

Het project richt zich op mensen in Brussel die moeilijk aan de slag raken, omwille van hun beperkte scholing en/of werkervaring, beperkte kennis van het Nederlands/Frans, psychologische en sociale drempels, leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening of een mix van al deze factoren. Zij hebben meestal meer ondersteuning en informatie nodig dan de gewone trajectbegeleiding van VDAB of ACTIRIS kan bieden.

Typisch aan BXL@work is de persoonlijke aanpak, waarbij we ook aandacht besteden aan allerhande sociale en welzijnsdrempels die de zoektocht naar werk belemmeren. Bovendien blijven we onze cliënten opvolgen, ook nadat ze een opleiding of werk gevonden hebben.

Interesse?

Neem dan gerust contact met Margot Doclo, via margot@icvzw.be, 02-5578775 of 046856 1898

Dit project kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen. Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be.IN DE ZORG - UIT DE ZORGEN (afgerond)

Met het project 'In de zorg, uit de zorgen' bieden samenwerkende vluchtelingen- en zorgorganisaties in EU regio Maas-Rijn vluchtelingen een nieuwe start in de zorgsector.

Deze organisaties willen samen vluchtelingen toe leiden naar werk of stages in de zorgsector.

Wil je graag meedoen? Schrijf je in via volgende link: inschrijvingsformulier:

 meer info:project in de zorg, uit de zorgen

Sluiten