Wereldburgerschap

Wereldburgerschap

SDG

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende 15 jaar.

Hoe gaat Vlaanderen de SDG's realiseren? Lees hier de belangrijke mededeling van de Vlaamse Regering rond implementatie.

Dus doe jij projecten in je thuisland, schrijf je dan in! Word lid!

https://do.vlaanderen.be/home

De 4de pijler

Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties, scholen, IC-lidverenigingen enz... zetten zelf een project van internationale solidariteit op in het Zuiden. Ze kunnen zich aansluiten bij de 4de pijler.

De 4de Pijler wordt onderscheiden van de andere pijlers van de ontwikkelingssamenwerking:

De 1ste pijler omvat de ontwikkelingssamenwerking die uitgaat van de overheid, ook wel gevat onder de term officiële of bilaterale ontwikkelingssamenwerking. Ook de gemeenschappen, provincies en gemeenten vallen hieronder.

De 2de pijler is de multilaterale ontwikkelingssamenwerking die uitgaat van internationale instellingen zoals de Europese Commissie of de Verenigde Naties.

De 3de pijler bestaat uit traditionele en door de overheid erkende niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en de universiteiten.

De 4de Pijler is een verzamelnaam voor alle burgerinitiatieven voor ontwikkelingssamenwerking die vanuit Vlaanderen wereldwijd ondernomen worden.

Men gebruikt hierbij graag de term wereldburgerschap met behoud van de link met het thuisland. Waarbij men verder borduurt op de solidariteit met het land. Dit zowel op politiek, sociaal en cultureel vlak. Parallel hiermee worden er politieke acties ondernomen hier.

Bijvoorbeeld: inentingen i.p.v. Unicef

http://4depijler.be/

Sluiten