Tewerkstelling - Internationaal Comité

Tewerkstelling

Tewerkstelling

BXL@work

    VDAB logo_donkerblauw_RGB

Van januari 2018 tot december 2023 loopt er een tewerkstellingsproject in Brussel. Internationaal Comité (IC) gaat er, samen met drie partners (AIF+, FAAB en FMDO), op zoek naar mensen met een migratieachtergrond (nieuwkomers, vluchtelingen, eerste en tweede generatie) die moeilijk aan het werk raken. Vervolgens gaan we samen met hen op zoek naar een beroepsgerichte opleiding en/of een job.

Het project richt zich op mensen in Brussel die moeilijk aan de slag raken, omwille van hun beperkte scholing en/of werkervaring, beperkte kennis van het Nederlands/Frans, psychologische en sociale drempels, leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening of een mix van al deze factoren. Zij hebben meestal meer ondersteuning en informatie nodig dan de gewone trajectbegeleiding van VDAB of ACTIRIS kan bieden.

Typisch aan BXL@work is de persoonlijke aanpak, waarbij we ook aandacht besteden aan allerhande sociale en welzijnsdrempels die de zoektocht naar werk belemmeren. Bovendien blijven we onze cliënten opvolgen, ook nadat ze een opleiding of werk gevonden hebben.

Interesse?

Neem dan gerust contact met Margot Doclo, via margot@icvzw.be, tel. 0468/56.18.98.

Dit project kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen. Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be.

Financiëel:

Europees Sociaal Fonds: goedgekeurd op aanvraag: €367 706.00

Vlaamse Overheid: goedgekeurd op aanvraag: €735 413.00

Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag: €367 706.00

Meer informatie: https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/bxlwork

Sluiten