Solidariteitsactie

Solidariteitsactie

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van solidariteitsacties

In de vereniging:

  •  voor leden van de vereniging: morele financiële ondersteuning bij overlijden, ziekte
  • voor nadelen die een lid of leden ondervindt

Met de vereniging

  • om problematieken die de leden hier of de gemeenschap hier en daar ondervinden
  • solidair met andere verenigingen, organisatie
  • hart boven hard

Sluiten