Onze thema's - Internationaal Comité

Thema's

Het IC werkt, naast zijn kernopdracht van ondersteuning van lidverenigingen, ook structureel aan enkele thema's.

De thema's

Themawerking

Participatie                Cultuur                Onderwijs                Zorg & welzijn               Tewerkstelling                Wonen 

De sleutelthema’s participatie, cultuur, onderwijs, zorg & welzijn, tewerkstelling en wonen zorgen voor een echte integratie in onze samenleving. Talrijke studies wijzen echter uit dat etnisch– culturele minderheden op (onder andere) deze drie terreinen vaak met grote achterstand kampen in vergelijking met autochtone Vlamingen.

Het IC zoekt daarom voortdurend naar zijn rol als middenveldorganisatie in het kader van deze thema's. Wil de federatie een meerwaarde creëren voor etnisch -culturele minderheden én de bredere samenleving, dan moeten we hier mee bezig zijn.

Sluiten