THEMAWERKING

Het IC werkt, naast zijn kernopdracht van ondersteuning van lidverenigingen, ook structureel aan drie thema's. De sleutelthema’s Onderwijs, tewerkstelling en maatschappelijke participatie zorgen voor een echte integratie in onze samenleving. Talrijke studies wijzen echter uit dat etnisch –culturele minderheden op (onder andere) deze drie terreinen vaak met grote achterstand kampen in vergelijking met autochtone Vlamingen.

Het IC zoekt daarom voortdurend naar zijn rol als middenveldorganisatie in het kader van deze thema's. Wil de federatie een meerwaarde creëren voor etnisch -culturele minderheden én de bredere samenleving, dan moeten we hier mee bezig zijn.

De thema's

O3

Lees verder

Actief Burgerschap

Lees verder

Werk

Lees verder

Leiderschap

Lees verder

Erfgoed

Lees verder

Zorg en welzijn

Lees verder

Vluchtelingen

Lees verder

Wereldburgerschap

Lees verder

Gezondheid

Lees verder

Superdiversiteit

Lees verder

Belangenbehartiging

Lees verder

Duurzaamheid

Lees verder

Culturele participatie

Lees verder

Solidariteitsactie

Lees verder

Wonen

Lees verder
Sluiten