Onderwijs - Internationaal Comité

Onderwijs

Onderwijs

Ouderondersteuning & ouderparticipatie

Onderwijs

Onderwijs, ouderondersteuning en ouderparticipatie

Álle ouders zijn begaan met de opvoeding, ontwikkelingskansen en schoolloopbaan van hun kinderen, en niet in het minst ouders met een migratiegeschiedenis. Maar onze samenleving wordt steeds complexer, waardoor ouders voor steeds grotere uitdagingen staan. Het is vaak niet evident voor ouders uit etnisch-culturele minderheden om hun kinderen te ondersteunen, het schoolsysteem te begrijpen en de drempel naar participatie binnen de school te overwinnen. Ook het opvoeden van kinderen in een maatschappij die vaak sterk verschilt van diegene die ze zelf als kind gekend hebben, stelt ouders voor veel vragen en onzekerheden

Sluiten