Erfgoed

Erfgoed

Het IC zorgt samen met de verenigingen voor de ontsluiting van cultureel erfgoed van verschillende groepen van etnisch-culturele minderheden en valorisatie van culturele bagage.

Zicht krijgen op de materiële en immateriële culturele bagage van verenigingen. Dit zorgt voor deelname aan erfgoed en de ontsluiting hiervan.

Door een intensief bewustmakingsproces vinden de verenigingen makkelijker aansluiting bij Belgische initiatieven.

Door het organiseren van vormingen en activiteiten probeert men etnisch-diverse organisaties op lange termijn in contact te brengen met cultuurpartners.

Cultuur- en infrastructuurpartners sensibiliseren.

Samenwerkingen actief stimuleren door het ondersteunen van activiteiten en vormingen binnen dit project.

We doen “erfgoedontsluiting” op maat van de verenigingen. De methodieken waarmee verenigingen aan de slag gaan met hun materieel en immaterieel erfgoed kunnen erg uiteenlopend zijn. De resultaten van deze processen, per vereniging, kunnen dus ook variëren. We laten hen kennismaken met een breed scala aan mogelijkheden rond erfgoedontsluiting.

Sluiten