Culturele participatie

Culturele participatie

“Cultuur” staat in Vlaanderen vaak in het centrum van het integratiedebat. Wanneer het over nieuwkomers in de samenleving gaat, legt men de focus graag op de culturele verschillen. Voor de één zijn die een verrijking voor de samenleving, voor de ander een bedreiging. Het debat is daardoor zelden sereen of rationeel.

Cultuur is dan ook niet rationeel. Cultuur is emotie, beleving, (al dan niet) geloven in een gedeeld verhaal. De ene kijkt voor het definiëren van cultuur vooral naar het verleden. Een ander naar de toekomst.

Vanuit integratieperspectief is cultuur voor het IC een verhaal van geven en nemen, van aanpassingen voor de nieuwkomer én de ontvangende samenleving, van iets verliezen én iets bijwinnen.

Mensen die migreren hebben veel achtergelaten: een huis, een carrière, een sociale en familiale kring, … Wat zij wél konden meebrengen is hun (immaterieel) cultureel erfgoed: culturele gebruiken, keuken, taal, dansen, religie en grote verhalen, ... Typisch voor migratiegemeenschappen is dat men daaraan vastklampt, omdat het nog het weinige is dat men overhoudt van dat vorige leven… Men is daar echter ook terecht fier op. De meeste van onze lidverenigingen willen dit samen in hun gemeenschap blijven beleven, en fier doorgeven aan hun kinderen. Maar in één adem vertelt men ook dat men dit wil delen met de rest van de samenleving.

Ook in de ontvangende samenleving is er verlieservaring. Een grote groep van mensen herkent zich steeds moeilijker in de veranderende samenleving, als gevolg van globalisering.

Maar integratie is dus geven én krijgen. Dat geldt ook voor culturele participatie. Iedere gemeente in Vlaanderen heeft wel zijn cultureel centrum, maar al te vaak is het aanbod daarvan gericht op een grote gemene deler. IC poogt daarom om onze mensen en verenigingen te koppelen aan allerlei culturele organisaties en instellingen, met de bedoeling dat er een vruchtbare kruisbestuiving plaats vindt.

Aanbevelingen lokale en Vlaamse overheid

Deze aanbevelingen zijn mee gebaseerd op het memorandum van het Minderhedeforum n.a.v. de Vlaamse verkiezingen 2019.

Een volwaardige erkenning van het Etnisch-culturele divers middenveld (decreet sociaal cultureel volwassenwerk)

De Vlaamse overheid erkende de groeiende maatschappelijke rol van de etnisch-culturele verenigingen door de erkende etnisch-culturele federaties reeds in 2017 een extra financiële impuls toe te kennen. Dit speelt in op het gewijzigde verenigingsleven in Vlaanderen, dat de veranderingen en diversiteit weerspiegelt in de manier waarop mensen vandaag hun vrije tijd en engagement beleven. Net zoals de Vlaamse landelijke organisaties een cruciale rol speelden in de emancipatie van de aangesloten volwassenen, spelen de verenigingen van mensen van andere etnisch-culturele origine diezelfde rol voor hun achterban. De stijging van het aantal inwoners van diverse etnisch-culturele achtergrond in de totale bevolking van de voorbije jaren, verhoogde de druk op hun verenigingsleven enorm. Ze werken vandaag op de grens van het haalbare, terwijl van hen net een sleutelrol wordt verwacht in het

Sluiten