Actief Burgerschap

Actief Burgerschap

Het IC stimuleert de actieve deelname van de IC-lidverenigingen en gemeenschappen op maatschappelijke vlakken: sociaal, cultureel, economisch en politiek. Dit gebeurt door deel te nemen aan of zelf activiteiten te organiseren die tonen dat de vereniging of gemeenschap deel uitmaakt van de samenleving. Het gaat over een sociaal leerproces met je vereniging of gemeenschap en waarin je betekenis geeft aan ervaringen en rechten opeist of verruimt. In dit leerproces ontwikkel je competenties om je burgerschap op te nemen. Je leert  aandacht te hebben voor de problemen van anderen en je eigen probleem hierin te identificeren om medestanders te vinden om te komen tot een gemeenschappelijke probleemstelling. Anderen kunnen bij jou terecht en jij kan het probleem bij anderen op de agenda plaatsen.

De vereniging als een leeromgeving om acties te organiseren voor rechten en verandering van een groep.

Sluiten