Superdiversiteit

Superdiversiteit wordt als begrip meestal gebruikt in het kader van de grote etnisch –culturele verschillen in een samenleving. Het wijst op de diversiteit binnen de diversiteit.

Superdiversiteit

Vaak onderscheidt men mensen met een migratieachtergrond enkel op basis van nationaliteit. Dit doet echter tekort aan de diversiteit binnen de diversiteit: binnen nationaliteiten zijn er namelijk nog vaak (onderling erg) verschillende etnische groepen, taalgemeenschappen, geloofs- en politieke overtuigingen, enz. Zo zijn er alleen al binnen de Turkse nationaliteit ook Koerden, Alevieten, Assyrische Christenen, seculieren en gelovigen, enz. Marokkanen moeten vaak in het Nederlands met elkaar spreken omdat ze geen gemeenschappelijke thuistaal delen (oa Arabisch vs Berbertalen). Daarnaast verschillen mensen met een migratieachtergrond ook vaak grondig qua opleiding en sociaal –economische achtergrond, migratiegeschiedenis (“oudkomers” of “nieuwkomers”), leeftijd, verblijfsstatuut, enz.

Wie een sterk en doordacht (diversiteits)beleid wil voeren, houdt hier best rekening mee…

Het IC is met méér dan 350 lidverenigingen een superdiverse organisatie: geen twee verenigingen zijn vergelijkbaar. Daarom gebeurt de ondersteuning van die lidverenigingen op maat van iedere vereniging.

Superdiversiteit lost uitdagingen van de diversiteit op…

Superdiversiteit heeft zijn voordelen tegenover diversiteit. Zo is er bijvoorbeeld, door de enorme diversiteit in talen, één lingua franca nodig om elkaar te verstaan. In Vlaanderen is dat Nederlands. We merken dat nu al in het IC: in onze algemene vergadering is eigenlijk maar één contacttaal mogelijk, namelijk Nederlands.

Sluiten