NIEUWS

Actua

Regiocoördinator Antwerpen

word jij onze nieuwe collega.pngwoensdag 24 november 2021 11:27

Internationaal Comité vzw (IC) wenst op korte termijn regiocoördinatoren aan te werven voor de regio’s Antwerpen en Limburg.

Wij zijn op zoek naar echte teamcoaches met ervaring en met de nodige management skills.

● In de regio Antwerpen is IC. werkzaam in een breed partnernetwerk met 120 aangesloten verenigingen verenigingen voornamelijk in de steden Antwerpen en Mechelen. Er is een kantoor in Antwerpen (Borgerhout) en Mechelen.

TAAK / FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als regiocoördinator draag je de eindverantwoordelijkheid voor de werking en de uitbouw van IC in de regio, binnen het kader van het nationaal beleidsplan IC en in overleg met andere regiocoördinatoren en de nationale directeur.

Dit houdt in:

 • Het regionaal team van medewerkers coachen
 • De individuele personeelsleden aansturen, begeleiden, evalueren en hen de nodige instrumenten aanreiken zodat ze zich in hun professioneel functioneren kunnen bekwamen
 • Samen met de educatieve- en projectmedewerkers de regionale aanpak plannen (op lange en korte termijn), evalueren en bijsturen
 • Daarbij dienen de nationale en regionale beleidsdoelstellingen vertaald te worden naar het operationele niveau met resultaatgerichte doelstellingen en de daaraan gekoppelde activiteiten met de nodige innovatie, creativiteit en flexibiliteit uitgevoerd.
 • Ontwikkelen/aantrekken van projecten (subsidiërende overheden op verschillende niveaus) samen met partnerorganisaties; om de werking t.a.v. de lidverenigingen te versterken en te verbreden
 • Opnemen van vertegenwoordiging, belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding in de regio (zelf of door de medewerkers); mede daardoor de zichtbaarheid van IC versterken en de opgebouwde expertise te delen.
 • Zorgen dat jezelf en teamleden up-to-date blijven in de sector en onderwerpen waar de doelgroep mee geconfronteerd wordt
 • Dragen van financiële verantwoordelijkheid; o.m. dagelijkse in- en uitgaven, aantrekken van bijkomende financieringsmiddelen voor de werking in de regio, beheer van de infrastructuur
 • Eindverantwoordelijke voor de administratie onder meer t.a.v. I.C. nationaal, projecten, lidverenigingen, sociaal secretariaat, website
 • Faciliteren/aansturen van regionale raad met vertegenwoordigers van de lidverenigingen

Je behartigt de communicatie/relaties tussen de regio (team) en I.C. nationaal (directie)

 • Rapporteren aan de algemeen directeur, die de regiocoördinatoren aanstuurt, begeleidt en evalueert
 • Vanuit de regionale ervaring voorstellen formuleren voor de uitbouw en aanpak van IC op nationaal vlak en in de andere regio’s
 • Zorgen voor de nodige administratieve opvolging en vlotte interne communicatie.

Je neemt ook deel aan de nationale werking van IC

 • Actief deelnemen aan nationaal overleg van regiocoördinatoren en de nationale planning (onder meer beleidsplan) en evaluatie onder leiding van nationaal directeur
 • Opnemen van bepaalde nationale functies inzake organisatieontwikkeling (in overleg en volgens eigen bekwaamheid en interesse) en van bepaalde externe vertegenwoordigingen

PROFIEL

 • Voor jou is leidinggeven = coachen in samengedragen verantwoordelijkheid, waarbij teamleden zich maximaal kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid dragen
 • Je hebt sterke interesse voor/betrokkenheid bij thematiek diversiteit-migratie-inclusief werken
 • Je hebt een sterke voeling met het sociaal-cultureel werkveld
 • Je bent overtuigd van het belang van het verenigingsleven en vrijwilligersorganisatie in de uitbouw van een diverse samenleving.
 • Je beschikt over voldoende managementcapaciteiten om vooropgestelde doelstellingen op een efficiënte en flexibele wijze te realiseren, waarbij ook praktische en administratieve taken je zeker niet afschrikken
 • Je bent een sterke communicator en een netwerker, verbindingspersoon, bruggenbouwer
 • Je beschikt over een sterk empathisch vermogen
 • Je bent een ‘gangmaker’ en een pionier die erin slaagt om nieuwe initiatieven op te starten
 • Je hebt een vlotte pen en ervaring in het schrijven van projectdossiers
 • Kennis van communicatie en/of kwaliteitsbeleid is een meerwaarde
 • Je schrikt er niet van terug om zelf ook een stuk veldwerk te doen met lidverenigingen of hun leden


VOORWAARDEN

 • Ervaring in het aansturen van een team is noodzakelijk!
 • Ervaring in sociaal-cultureel verenigingsleven, zeker mensen met diverse etnisch-culturele achtergrond, is eveneens een dikke troef
 • Beschikken over diploma hoger onderwijs (bij voorkeur sociale richting)
 • Woonachtig in de regio
 • Beschikken over een rijbewijs en een eigen wagen is noodzakelijk
 • De werktaal in de organisatie is het Nederlands. Gezien de diversiteit van de doelgroep is de kennis van andere talen een pluspunt.
 • Bereid om regelmatig ’s avonds of in het weekend te werken


ONS AANBOD

We bieden een boeiende, uitdagende en maatschappelijk relevante job in een organisatie in verandering. Het IC werkt op het snijpunt van één van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van vandaag en morgen, namelijk op structurele manier toewerken naar een inclusieve en sociaal rechtvaardige samenleving.Voltijds contract voor onbepaalde duur.
Verloning volgens barema’s PC 329 – B1a

Interessante arbeidsvoorwaarden zoals maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering

 

PROCEDURE

Stuur je sollicitatie uiterlijk op 05/12/2021 per mail naar Hakan@icvzw.be

Naast je C.V. krijgen wij ook graag een duidelijke kijk op je motivatie.

Op basis van deze sollicitatiebrieven en CV’s zullen kandidaten geselecteerd worden voor verdere gesprekken en eventuele proeven.

Indiensttreding vanaf 3 januari

« Terug

Sluiten