NIEUWS

Actua

ACTUEEL - IN DE ZORG – UIT DE ZORGEN (IDZ-UDZ)

algemene_affiche indezorg-uitdezorgen.jpgdinsdag 05 juni 2018 15:47

Het samenwerkingsverband stelt zich mede ten doel de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt in de zorg sterk te verbeteren. Belgische, Duitse en Nederlandse zorg- en vakorganisaties slaan de handen ineen met vluchtelingenorganisaties om vluchtelingen, met affiniteit in de zorg, gericht te ondersteunen en toe te leiden naar arbeidsparticipatie in de zorg.

Door Hakan Kiliç

Het project vertrekt vanuit twee vaststellingen: een grote instroom van vluchtelingen en een krappe arbeidsmarkt voor tewerkstelling in zorgorganisaties. De looptijd van het project is 2016-2019

EFFECTIEVE INTEGRATIE

De grote instroom van vluchtelingen in het jaar 2015 riep tegenstrijdige sociale reacties op. Enerzijds zijn er (vrijwilligers)initiatieven op gang gekomen die een welkomstcultuur propageerden. Anderzijds is er een trend ontstaan die de migranten als een bedreiging voor de maatschappij beschouwt. De Europese samenleving staat voor een dubbele uitdaging: Er dient voor een effectieve integratie van de vluchtelingen gezorgd te worden én er moet een politiek klimaat geschapen worden dat een succesvolle integratie van deze nieuwe bevolking in de maatschappij mogelijk maakt. De partijen die met vluchtelingen werken, zien zich geconfronteerd met een zeer complexe en gelaagde situatie.

ZORG EN WELZIJN

De organisaties actief in zorg en welzijn worden de volgende jaren geconfronteerd met een hoge uitstroom van medewerkers. De sterke economische groei heeft als effect dat de instroom van kortgeschoolde en langgeschoolde medewerkers moeilijk verloopt.

EUREGIO

De Euregio Maas-Rijn is een samenwerkingsverband tussen Region Aachen, Province de Liège, de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Belgisch Limburg en Nederlands Zuid- en Midden-Limburg. Deze regio is één van de dichtstbevolkte gebieden van Europa; er wonen 3,9 miljoen mensen. In de komende jaren neemt de bevolkingsgroei fors af, terwijl de zorgvraag toeneemt.

DOEL

Het samenwerkingsverband stelt zich mede ten doel de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt in de zorg sterk te verbeteren. Belgische, Duitse en Nederlandse zorg- en vakorganisaties slaan de handen ineen met vluchtelingenorganisaties om vluchtelingen, met affiniteit in de zorg, gericht te ondersteunen en toe te leiden naar arbeidsparticipatie in de zorg. Er wordt een grensoverschrijdend model ontwikkeld waarbij de ervaring en kennis wordt meegenomen van partners die in andere omgeving en cultuur werken. Het grensoverschrijdend karakter geeft een belangrijke meerwaarde in het leren kennen van de hindernissen in dit traject alsook ook een verrijking van het aantal oplossingen in de Euregio Maas-Rijn.

OVERBRUGGING ZORGVRAAG

De opleiding en werkervaring van vluchtelingen en het werken in de zorg sluiten onvoldoende aan bij de vraag in de zorg die er op dit moment is. Om deze reden behoeft de integratie van de vluchtelingen op de arbeidsmarkt in de zorg een competente en doelgerichte begeleiding. In de toeleiding van vluchtelingen naar de zorgsector wordt men geconfronteerd met beperkte kennis van vaktaal, protocollen en cultuurverschillen die overbrugd moeten worden.

SAMENWERKINGSVERBAND

De betrokken organisaties besteden in dit project dan ook gericht aandacht aan zowel hindernissen op het niveau van de individuele vluchteling als hindernissen op organisatieniveau als hindernissen op maatschappelijk niveau. Er wordt ingezet op een mindshift bij vluchtelingen, zorgvragers, zorgverstrekkers en zorgorganisaties. In dit project ontstaat hiermee de unieke situatie dat er zowel gewerkt wordt aan de integratie van de vluchteling als aan een positief beeld van de vluchteling in de maatschappij.

Bron: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/wat-wij-doen/projecten/ac...

Labels
Project
Werk
Zorg en gezondheid

« Terug

Sluiten