Internationaal Comité vzw - Nieuwsbrief
  Internationaal Comite   Online bekijken
Nieuwsbrief mei 2021

Inhoudsopgave 
1. Activiteiten & nieuws uit regio
2. Algemene informatie nationaal
3. Netwerkpartners organiseren
4. Oproepen
5. Nuttige informatie


 
 

ACTIVITEITEN & nieuws uit LIMBURG

 

zoom-meeting-5780354_1280ZOOM-vorming voor IC-lidverenigingen
Team IC Limburg heeft een ZOOM vorming op maat van onze verenigingen voorbereid. Zoom is een handig programma waarmee je videogesprekken en vergaderingen kunt voeren. Jullie kunnen het gebruiken voor bv. bestuursvergaderingen, overleggen met andere organisaties, webinars of andere online activiteiten, ...

De vorming is zowel voor mensen die de ZOOM nog niet kennen als voor mensen die het oppervlakkig kennen en af en toe gebruiken. Je kan een vorming aanvragen 1 op 1 met je educatieve medewerker of voor een kleine groep bv. jullie bestuur (of jullie leden).Jullie mogen deze aanbod gerust doorsturen naar jullie leden. 

Interesse? Neem contact op met je educatieve medewerker.


 
 
 
5/06 - As I walk with beauty - Ayu Compagnie

In dit project verbinden de Limburgse choreografe Yentl de Werdt en componist Martijn Vanbuel lichaam, geluid en natuur. De makers brengen de Limburgse natuur in kaart en zetten ieder landschapselement om in een artistieke module die muziek en choreografie verbindt.

Lees verder
 

 
 
 
Klankenbos

Tussen de bomen van Klankenbos zit een unieke verzameling klankinstallaties verscholen.
De kunstwerken zijn een prikkeling voor het oor en een streling voor het oog.
Tijdens een bezoek aan Klankenbos word je uitgedaagd om op een bewuste manier met geluid en stilte om te gaan.

Lees verder
 

 
 

ACTIVITEITEN & nieuws uit OOST-VLAANDEREN

 
 
 
 
17/06 - Mentale weerstand en veerkracht door Benedikte Demeestere

De doelstelling is een kader scheppen waarbij elke deelnemer voor zichzelf kan reflecteren over mogelijke acties om de eigen veerkracht te verhogen/te behouden.
Wat is energie? Wat is veerkracht en wat zijn de 6 bronnen van energie (mentaal, emotioneel, lichamelijk, sociaal, zingeving, en omgeving) en wat kan je zelf doen...
Waar liggen mogelijkheden voor jezelf om je veerkracht te verhogen?

Lees verder
 

 
 
 
CREATIEF-TEKEN-SCHILDER-EXPERIMENTEER ATELIER

Heb je zin om te leren tekenen?
Heb je zin om te spelen en te experimenteren met allerlei materialen en technieken?
Heb je zin om een thema creatief uit te werken?
Dan ben je van harte welkom!!!

Keuze uit verschillende data en locaties in mei en juni

Lees verder
 

 
 

Activiteiten & nieuws uit Antwerpen

 
 
 
 
Project 'Zij aan zet' ism Stad Antwerpen

Stad Antwerpen werkt samen met IC aan een nieuw project ‘Zij aan Zet’. Het project richt zich op vrouwen met een migratieachtergrond om ze sterker te maken. Er worden activiteiten georganiseerd om de talenten van ongeveer 20 vrouwen meer naar voren te brengen en zo meer zelfvertrouwen te krijgen. Dit gaat natuurlijk niet in één keer. In juni start het traject met de vrouwen die ongeveer 2 keer per maand bijeen zullen komen. Er is nog plaats om in te schrijven. Deelname is helemaal gratis.

Wil je meer weten over het project of heb je interesse om deel te nemen? Contacteer ons gerust via dikra@icvzw.be en mina@icvzw.be of op het nummer 0486/35.57.81

Lees verder
 

 
 
 
Infoavond huiswerkbegeleiding

kinderen met een maatschappelijke kwetsbaarheid
online
wanneer: DO 3 juni 2021 van 20:00 tot 21:00
gratis

Meer info

Lees verder
 

 
 

Activiteiten & nieuws uit Vlaams-Brabant

 

j-e-s-u-s-r-o-c-h-a-_ongezond-eten-eetstoornis-unsplash24/06 - online: Eetstoornissen bij tieners
De wereld is hard, zeker voor tieners. De stress wordt soms zo groot dat ze een uitweg zoeken in de relatie tot eten: zichzelf uithongeren of net troost zoeken in eten. Vaak verstoppen ze dit gedrag voor de omgeving. Wanneer het echter wordt opgemerkt, weet de omgeving vaak niet wat doen. Psychologe Sofie Vanderlinden probeert een antwoord te formuleren op volgende vragen: “Wat is anorexia nervosa? Of boulimia? Of binge eating? Wat zijn de signalen? Hoe kan je als ouders helpen?” Sophie Vercammen vertelt als mama van een puber hoe zij dit beleeft.
Meer info


 
 
 
Hallo Nederlands Samenleesgroep voor beginners

Ken je al een beetje Nederlands en hou je
van verhalen? De bib heeft een
samenleesgroep voor wie 1.1 of 1.2 studeert.
Je ziet de tekst op het scherm. We lezen
samen. We praten over het verhaal.
Hallo Nederlands!
Wil je je Nederlands oefenen? Wil je Halle beter leren kennen? Wil je andere mensen ontmoeten?
Doe mee met Hallo Nederlands! Sport, spel, natuur, cultuur, koken, lezen, ...

Lees verder
 

 
 

ACTIVITEITEN en nieuws uit BRUSSEL

 
 
 
 
21/06 - online infosessie: ken je rechten als patiënt

Als patiënt heb je rechten. Maar wat houden die rechten precies in? Geeft de specialist je medische informatie altijd door aan je huisarts en mag je je eigen dossier inkijken? Kan je de verzorging door een arts weigeren en wat doe je bij een klacht over je behandeling of ziekenhuisfactuur? In deze interactieve infosessie gaan we in gesprek met expert mantelzorg bij Coponcho, Liliana Nikolova, en staan we stil bij alle rechten van de patiënt en zijn mantelzorger.

Lees verder
 

 
 
 
Mouvement rondes du monde

AETCIS-Belgique organiseert luisterruimtes:
Mouvement rondes du monde
espaces virtuels et gratuits
d’écoute, de paroles et de liens

Ook nog in juni

Meer info en deelnemen - Plus d'info et participer
 

 
 

Algemene informatie

 
 
 
 
Interview - Iedereen verdient vakantie

Als een warme glimlach ontdekkings- en vakantie-ervaringen steeds verder doorgeven
‘Iedereen heeft recht op zorgeloosheid’ - ‘Uitstappen, vakantie en vrije tijd kunnen daar een belangrijke rol in spelen.’ - Vakantie haalt mensen uit hun isolement, het is een kans om los te komen van alledaagse problematieken.
In gesprek met Gianni, Louiza en Mina | 6 mei 2021

Lees volledig gesprek
 

 
 
 
Naar een normaler leven toe na Corona: het Zomerplan

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité van 11 mei beslist over een breed Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.
Als het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt, voorziet het Zomerplan vier belangrijke stappen.
Stap 2, 3 en 4 volgen in de loop van juli-september.

Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-1105/

Schema: zomerplan - vanaf 9 juni
 

schrijven registerIntegratie- en inburgeringsdecreet goedgekeurd: impact op lokale besturen? 
Op 7 mei keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet dat het huidige Vlaamse integratie- en inburgeringdecreet wijzigt, definitief goed. Het inburgeringstraject bestaat vanaf volgend jaar uit 4 pijlers: lessen Nederlands, cursus maatschappelijke oriëntatie, versterken van de economische zelfredzaamheid én vierde pijler sociale netwerking en participatie. De VVSG vindt de 4de pijler een meerwaarde, omdat ze ook de rol van de ontvangende samenleving in het wederkerig karakter van processen van inburgering en integratie duidelijk maakt.

Er zijn echter ook bedenkingen: o.a. dat de 4de pijler verplichtend is wat tegengesteld is aan de huidige initiatieven op basis van vrijwilligheid, en geld zal kosten voor maatwerk, coördinatie, personeel. Het betalende karakter van het inburgeringstraject mag geen gevolgen hebben voor OCMW-klanten. Lokale oefenkansen voor Nederlands én sociale tolken en vertalers moeten blijvend gericht zijn op het brede spectrum van nieuwkomers en niet beperkt worden tot verplichte inburgeraars.


ehimetalor-akhere-unuabona-zswLbyR_b58-unsplash-racisme.jpg

Belangrijke deadlines voor vzw's
Vergeet niet om op tijd de volgende zaken in orde te brengen:

  • Uiterlijk 31 maart: patrimoniumtaks (breng dit snel in orde, indien nog niet gebeurd, omdat er boetes voor zijn
  • Uiterlijk 30 april: UBO-register (ook als je al registreerde voor 11 oktober 2020!)
  • Voor 30 juni: jaarrekening en begroting voorleggen aan je algemene vergadering en jaarrekening
    indienen bij de griffie

 
 
 
Corona info

Hier vind je in verschillende talen blogs met de laatste maatregelen. 
Ga naar de infowebsite:
https://www.ic-corona.info/

Meertalige informatie coronavaccinatie (videos)
Stad Leuven ontwikkelde verschillende filmpjes over de vaccinatiecampagne in verschillende talen.
Naar de video's

Naar de video's
 

 
 

Netwerkpartners organiseren

 

DeathtoStock_Medium6

9/6 - Webwinar interculturel onderwijs in praktijk
In zijn boek Onderwijs in een gekleurde samenleving (2020, EPO) schetst Orhan Ağırdağ op een wetenschappelijk onderbouwde manier de uitdagingen waarvoor onderwijs in de superdiverse samenleving voor staat.In deze lezing focust hij op Hoofdstuk 4 van het boek: ‘Instituties voor verandering: beleid, school, en gezin’. We komen te weten welke visies er bestaan op diversiteit in het onderwijs, wat de voordelen van intercultureel onderwijs zijn, en hoe we dit kunnen vertalen in de praktijk.
Deelname is gratis.Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/Zzk5yr4yT2t5yXAz9


digitalisering-cloud.jpgIedereen Digitaal aan de slag!
In het kader van haar project ‘Digitale geletterdheid’ voorziet het Limburgs Platform voor Vluchtelingen diverse digipunten met toegang tot e-tools en ondersteuning via gevormde digi-vrijwilligers. Dankzij de samenwerking met de Centra Basiseducatie kunnen ze voortaan mensen op de vlucht toe leiden naar laagdrempelige opleidingen om hun digitale vaardigheden te verhogen.

Meer info:
officiële brief bekendmaking
flyer bekijken
Deel je ervaringen , vragen of verwachtingen via deze link.
Contact: info@limburggastvrij.be of 0468/35 75 38


 
 
 
03/06 - Prijs Armoede uitsluiten

De jaarlijkse ‘Prijs Armoede Uitsluiten’ (PAU) plaatst organisaties en projecten in de kijker die zich op een bijzondere manier engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting. In 2021 reiken we de prijs uit aan een organisatie die bewust werk maakt van het psychisch welbevinden van mensen met armoede-ervaring.

Meer info & inschrijven
 

 
 
 
Zomercursus voor 17-19 jarige nieuwkomers in België

Deze cursus vindt plaats in Hasselt! Van 8 juli t.e.m. 26 juli 2021 (voor-en namiddag)
Wat houdt het in?
Een persoonlijke begeleider voor al je vragen over studeren, werken en hobby’s in België. - Een cursus over het leven in België, speciaal voor jongeren. - Toffe groepsactiviteiten en interessante praatsessies. - Een terugkomdag en een afsluitdag (datum nog te bepalen, in het najaar) - Deelnemen is gratis!

Lees verder
 

betalky_aangepast-1

BE TALKY ET BECOME TOLKY
Voldoende aantal professionele tolken blijft belangrijk, zeker in sectoren zoals de zorg. Maar dit kan een noodoplossing zijn in sommige situaties.
Lees verder


 
 
 
On My Way - coaching op levensdomeinen

Ben je een erkende vluchteling tussen 16 - 30 jaar?
Loop je vast op verschillende persoonlijke obstakels?
Loop je verloren in alles wat er mogelijk is in Hasselt? Arktos kan je op weg helpen!

Contact:
Leotrim Zenuni
lzenuni@arktos.be - 0484 20 26 48

Lees verder
 

 
 
 
Gratis dienst Rode Kruis VL: Restoring Family links

Restoring Family Links is een gratis dienst van Rode Kruis-Vlaanderen. Rode Kruis-Vlaanderen is een neutrale organisatie, en werkt samen met andere Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen wereldwijd, en speciale afgevaardigden in conflictgebieden.

Lees verder
 

 
 
 
Praatcafés kom op tegen kanker

Omdat heel wat praatcafés en koffiemomenten niet kunnen doorgaan, organiseert Kom op tegen Kanker een digitaal aanbod, met maandelijks een webinar (online praatcafé) met een interessant thema voor kankerpatiënten en/of hun naasten. Alle webinars (nog in juni) gebeuren via Microsoft Teams.

Lees verder
 

 
 

Oproep

 
 
 
 
Stap mee met de refugee walk 2021

Kom veilig uit je kot tijdens onze Refugee Walk op zondag 3 oktober. Na de corona-editie van 2020 is er dit jaar opnieuw een centraal event in Leuven. Je kan ook je eigen wandeling uitstippelen in je eigen regio, al dan niet in combinatie met één van de rustpunten in de verschillende provincies. Toon je solidair, wandel samen een symbolische route van 10, 20 of 40 km en zamel zo geld in voor mensen op de vlucht.

Meer info & inschrijven
 

anna-samoylova-spelen-sport-kamp-zomerkamp-unsplashSportkampen zomer 2021 - Hasselt
Voor elke vakantieweek worden ruim voldoende plaatsen voorzien, zodat elk kind kan deelnemen aan de sportkampen van Stad Hasselt.

In bubbels van max 50 kunnen deze zomer ruim 5700 kinderen een sportieve week beleven. M.a.w. voor elke week  een sportkamp! 

Inschrijven kan voor:
Hasselaren
Online – zaterdag 12 juni vanaf 9 uur  |  Telefonisch – maandag 14 juni vanaf 9 uur
Iedereen
Online – maandag 14 juni vanaf 17 uur  |  Telefonisch – dinsdag 15 juni vanaf 9 uur


Tejo-logoTEJO-huis Hasselt
In het TEJO-huis in Hasselt kunnen jongeren (tussen 10 en 20 jaar oud) die het moeilijk hebben, terecht voor therapie of een rustige babbel. Het team van TEJO bestaat uit professionele therapeuten die er op vrijwillige basis aan de slag gaan. 

Ben je tussen 10 en 20 jaar?
Zie je het niet meer zitten? Is er iets wat je verdrietig, boos of bang maakt?
Kan of wil je er met je vrienden of ouders niet over praten?
Dan ben je welkom bij TEJO. We luisteren graag naar je verhaal.
Bij TEJO kan je gewoon binnenwandelen.
Als je nood hebt aan een gesprek met een professionele therapeut van TEJO kan je een afspraak maken via info.hasselt@tejo.be of surfen naar de website van TEJO


 
 
 
Schrijf mee aan het Belgisch migratiewetboek

De federale regering engageerde zich in het regeerakkoord om een migratiewetboek samen te stellen. Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi kiest ervoor om het middenveld te betrekken bij dit omvangrijke werk. Een commissie begeleidt de voorbereiding en stelde ORBITvzw een aantal vragen over de verblijfs- en opvangwet.

Lees verder
 

 
 
 
Connecting Brussels - Deadline: 30/06/21 - 4 weken voor de start aanvragen

De VGC lanceert een projectoproep in het kader van Connecting Brussels. Hiermee wil de VGC kleinschalige solidariteitsacties ondersteunen. Initiatieven van burgers, verenigingen en organisaties, gericht op het stimuleren van verbondenheid en het tegengaan van eenzaamheid en isolement, kunnen via deze oproep een financiële ondersteuning krijgen.

Lees verder
 

 
 
 
Demos vzw zoekt: coördinator VRIJUIT (m/v/x)

VRIJUIT maakt cultuur- en sportevenementen met een regionale en nationale uitstraling betaalbaar voor mensen met een beperkt inkomen. We werken drempels naar vrije tijd weg door tussen te komen in de ticketprijs en vervoerskosten. Dat doen we samen met meer dan 150 eventorganisatoren en 500 lidorganisaties.

Lees verder
 

 
 
 
Vacature Depot Margo

Depot Margo is een sociaal
distributieplatform dat aan lokale voedselhulporganisaties verse groenten, hardfruit, onderhoudsen verzorgingsproducten gratis of tegen een lage prijs ter beschikking stelt

Lees verder
 

 
 

Nuttige informatie

 
 
 
 
Gratis wandelbus in Hasselt

De wandelbus is een kleine, elektrische bus en rijdt in een lus van het station naar centrale locaties in de binnenstad en uiteindelijk naar de parking Blauwe Boulevard. De bus is toegankelijk voor 2 rolstoelen en 14 passagiers. Het proefproject duurt drie maanden en wordt dan geëvalueerd.

Lees verder
 

 
 
 
Meertalige corona-informatie - Agentschap Integratie & Inburgering

Via onderstaande link vind je basisinformatie over corona in verschillende talen en in duidelijk Nederlands. Uitgelegd aan de hand van beeldtaal en geluidsfragmenten.

https://www.integratie-inburgering.be/nl/corona-meertalige-info
 

william-hook-apps-smartphone-unsplashHet AGII heeft ook een app gelanceerd, nl Crisis Information Translated (CIT).
Alle Corona-info vertaald, heb je nu op zak. 
Naar de pagina


 
 
 
kinderen thuis meertalig opvoeden

Je spreekt thuis verschillende talen? Dat is goed voor je kind!
Via onderstaande link vind je meer info over meertalige opvoeding thuis, beschikbaar in 15 verschillende talen.

Lees verder
 

 
 
 
Het CGVS lanceert asyluminbelgium.be

Het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft zopas een nieuwe website gelanceerd: asyluminbelgium.be. Die informeert asielzoekers over de procedure in België in negen talen. De site biedt antwoorden op vragen over hoe de asielprocedure verloopt; hoe iemand het gesprek bij het CGVS het best voorbereidt;

Lees verder
 

 
 
 
VZWebinar - SCWITCH & Assist

In samenwerking met Assist ontwikkelde Scwitch een gratis Youtubekanaal, nl. VZWebinar. Via onderstaande link kom je op de Youtube-kanaal, waar je de meest prangende en praktische vzw-vragen vindt toegelicht in korte infofilmpjes.

Naar het Youtube-kanaal
   Internationaal Comite  info@icvzw.be | www.icvzw.be
Monseigneur Broekxplein 6 | 3500 Hasselt | 011 29 09 17
Lees hier onze privacyverklaring

Volg ons op Social Media

Facebook icon   Twitter icon   Instagram icon   YouTube icon
Uitschrijven of inschrijven voor andere media