Ukraine@work ism Jobroad - Internationaal Comité

Projecten bij IC

Ontdek hier al onze projecten en projecten in samenwerking met verenigingen, vrijwilligers en partners.

« Terug

Ukraine@work ism Jobroad

career coach werk samenwerking-unsplash.jpgdinsdag 15 november 2022 11:44

Oekraïense vluchtelingen weten nog niet of ze hun leven verder in België dan wel in Oekraïne moeten uitbouwen. In afwachting van meer duidelijkheid worden de meesten ondersteunt bij huisvesting (BBB) of ontvangen ze leefloon. 

Wat de uitkomst van de oorlog ook moge zijn, sommigen geven nu al aan dat ze hun toekomst verder in België (Antwerpen) zien. Maar ook voor diegenen die wensen terug te keren is werk een belangrijke sleutel naar eigenwaarde, inkomen, integratie, het verwerven en/of behouden van skills en een mogelijkheid een sociaal netwerk uit te bouwen. 

De minister van werk heeft via de VDAB ingezet op het begeleiden van Oekraïense vluchtelingen naar werk en heeft hiervoor sinds april 2022 47 extra-consulenten aangetrokken. Van hieruit werd een campagne opgestart naar werkgevers om werkplekken voor deze doelgroep te detecteren (werkplekvrij) en daarnaar toe te leiden. De resultaten zijn op heden beperkt. Voor heel Vlaanderen hadden zich tot begin augustus 3.356 Oekraïense werkzoekenden ingeschreven. Sinds de start in april tot begin augustus vonden 543 Oekraïners  via dit kanaal werk. De beperkte resultaten zijn volgens VDAB het gevolg van de wens om snel naar Oekraïne te willen terugkeren en geen oplossingen voor de kinderen te hebben.

Deze teleurstellende resultaten zijn volgens JobRoad en het Internationaal Comité ook te wijten:

 • Het ontbreken van een netwerk met de Oekraïense diaspora.
 • Het ontbreken van (Oekraïense) sleutel en vertrouwensfiguren die de vluchtelingen kunnen overtuigen van de voordelen van het zoeken, vinden en houden van werk. Door haar werk met Oekraïense verenigingen in Antwerpen en onze aanwezigheid op het welkomstpunt is het IC en haar Oekraïense vrijwilligers bekend in deze gemeenschap en wordt door hen vertrouwd.
 • Bij de begeleiding naar de arbeidsmarkt zijn er geen consulenten die het vertrouwen hebben van de werkzoekenden. 
 • Toegang tot netwerken van werkgevers waar de taal minder van belang is en/of een contacttaal voldoende is.
 • Het hanteren van een methodiek die werkzoekenden en werkgevers in contact brengt met elkaar

JobRoad ivzw en het Internationaal Comité vzw hebben de krachten gebundeld om in Antwerpen 400 Oekraïense vluchtelingen te begeleiden naar werk. 

 • Jobroad, een ivzw gegroeid uit de uitzendsector, met ervaring in het tewerkstellen van precaire doelgroepen op de arbeidsmarkt via een eigen JobRoad methodiek.
 • Het Internationaal Comité, een sociaal culturele federatie met 350 aangesloten verenigingen van personen met een migratieachterond. Waaronder in Antwerpen ook Oekraïense verenigingen. 

 Door het bundelen van de krachten en het voorzien van de nodige omkaderings- en begeleidingsmiddelen maken JobRoad en het Internationaal comité zich sterk dat op 15 maanden 400 Oekraïense vluchtelingen begeleid en ondersteund kunnen worden met een minimale output van 160 tewerkstellingen. 

Werking en doelstellingen van het project:

 • Stad Antwerpen selecteert via het OCMW 400 Oekraïense leefloners en maakt van elk van hen een socio-economisch profiel. 
 • Het OCMW draagt deze mensen over aan de jobcoaches (voornamelijk mensen uit de Oekraïense diaspora) van het Internationaal Comité vzw die deze vluchtelingen uitnodigen en met hen een activeringstraject opstart. 
 • De vluchtelingen krijgen informatie over de voordelen van het hebben van werk, zelfs als dit tijdelijk of uitzendwerk betreft. 
 • De jobcoaches werken aan motivatie versterking door onder andere randvoorwaarden, die mensen terughoudend maken om werk te zoeken, te bespreken en oplossingen te zoeken. 
 • Oekraïense vrijwilligers worden ingeschakeld om de vluchtelingen mee te begeleiden, bvb bij het invullen van documenten, uitzoeken vervoersmogelijkheden, buddywerking, ….
 • Eens klaar om de arbeidsmarkt te verkennen dragen de jobcoaches de mensen over aan JobRoad.
 • Toeleiden naar de arbeidsmarkt gebeurt via de Jobhunters van JobRoad.
 • JobRoad benadert werkgevers en bespreekt met hen de mogelijkheden naar tewerkstelling.
 • De jobcoaches zorgen voor een eventuele debriefing met de Oekraïense vluchtelingen na negatieve sollicitatie ervaringen.
 • Eens aan het werk volgen JobRoad en IC  de tewerkstelling nog 2 maanden actief op en blijven nadien nog beschikbaar indien er zich problemen voordoen.

IC - Website logo    logo jobroad

« Terug

Sluiten