Duurzaamheid

Duurzaamheid

ideëen van eigen kweek

1.    delen = het nieuwe hebben

Je begint een nieuw leven met enkel een smartphone en handbagage in België, wat valt er dan te delen met anderen?

Heel veel!

Leden van de IC-lidverenigingen delen hun ervaringen en netwerk met elkaar om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving. Ook materiële zaken worden gedeeld hier en met …. het thuisland. Verzamelde pakketten met kleding, schoeisel en schoolmateriaal maken een enkele reis naar vele landen over de wereld. Een bijzondere vorm van delen zijn de spaarkassen. Het  gespaarde geld dient enkel om te gebruiken bij het overlijden van een landgenoot. Het ingezamelde geld bekostigt de begrafenis hier of voor de repatriëring.

2. duurzaam onderweg

Met de bus, trein of de fiets reizen? Dat is voor vele van de IC-leden een evidentie, niet meteen vanuit een bewuste duurzame overweging, maar uit noodzaak. Diegenen die wel een auto hebben halen vrienden en leden van hun vereniging graag op om naar activiteiten te gaan. En wie een wagen heeft zorgt natuurlijk voor de verhuis of vervoer naar het ziekenhuis.

3. duurzaam wonen

Het vinden van geschikte huisvesting is voor vele leden vaak een ware lijdensweg. Wie eenmaal een betaalbare woning heeft kan rekenen op de hulp van de leden van de vereniging voor advies bij de inrichting. Spontaan ontstaat er zelfs eens een waar klusteam dat komt verven en behangen. Thuiszorg is een thema dat sterk leeft bij de ouderen van de eerste migratiegolven. Bezoeken aan rusthuizen en dagcentra staan geregeld op het programma.

4. duurzame consumptie

Duurzame consumptie bij de IC-lidverenigingen betekent vooral samen koken, recepten en adressen uitwisselen en potjes meenemen om de hapjes die overblijven na een activiteit onder de leden te verdelen.

Opvallend zijn steeds de Iftar- en kerstmaaltijden die openstaan voor de leden van de vereniging en voor iedereen de mee aan tafel wilt zitten. De verenigingen zoeken voor deze gelegenheden lokaal naar minderbedeelden om hun maaltijd mee te delen.

5. duurzame tijd

De vzw IC heeft voor haar personeel de 35 uren week en een systeem van overuren dat ervoor zorgt dat niemand overwerkt kan geraken.

Vele leden van de IC-lidverenigingen bevinden zich in een precaire werksituatie. De jobs die ze uitoefenen zijn meestal fysiek zwaar en repetitief van aard. Toch werken de mannen en vrouwen lange dagen en doen vaak extra uren om hier voor zichzelf en hun kinderen een volwaardig bestaan op te bouwen.

De vrije tijd die er overblijft besteden ze aan hun kerngezin en de grote familie waar ze toe behoren: hun vereniging en het IC.

Sluiten