Over Traject Goesting in Participatie - Internationaal Comité

Over Traject Goesting in Participatie

Traject Goesting in Participatie

SESSIE 1: Kick-Off
10/06/23 om 10:00-16:00  - Muntpunt, Munt 6, Brussel

  • Verwelkoming en kennismaking. Na een korte inleiding en doelstellingen, starten we in de voormiddag met enkele getuigenissen van mensen die op zich op heel verschillende manieren engageren.
  • Tijdens de namiddagsessie gaan deelnemers onderling in gesprek over hun eigen noden en formuleren ze zelf enkele ideeën engagementen die ze graag aan zouden gaan

SESSIE 2: Help, ik heb een idee!
09/09/23 om 10:00-16:00  -  Leuven

  • In een tweede sessie worden er concrete tools aangereikt om ruwe ideeën te vertalen in een concreet plan van aanpak
  • Voormiddag: Powermapping is een werkvorm waarbij de deelnemers vanuit een welomschreven doel, idee of engagement gaan oplijsten wie belangen heeft bij datzelfde idee, en waar ze zich positioneren op de assen, ‘macht’ en ‘interesse’
  • Namiddag: voorspraak en advocacy : In een vervolgstap ontwikkelen de deelnemers strategieën om invloed uit te oefenen op de positie of de macht die deze groepen hebben. Eén van die strategieën is advocacy.

SESSIE 3: Engagement in 't veld
14/10/23 - Stadswandeling Leuven

  • Tijdens de derde sessie trekken de deelnemers de stad in en ervaren ze hoe ze doorheen het straatbeeld op engagement botsen. Van doorwinterde middenveldorganisaties tot nieuwe burgercollectieven, van kleinschalige acties voor eigen deur tot grootschalige projecten met impact op de gehele stad, van klassieke participatie tot doe-democratie, allemaal vallen ze onder de noemer van engagement.
  • Deelnemers krijgen de kans om met de initiatiefnemers in gesprek te gaan. Ze proeven van de verschillende vormen van engagement en ontdekken waar hun eigen interesses en voorkeuren liggen.

SESSIE 4:  - Lokale politiek 101 – FAQ’s en figuren 
18/11/23 - Leuven

  • In deze laatste sessie gaan we dieper in op politiek engagement. De deelnemers krijgen de kans om in gesprek te gaan met mensen die actief zijn in de lokale politiek en kunnen vragen stellen en ideeën delen. 

Twijfel je nog? Volg dan de korte online introductiesessie op 25/04 om 19:00. Tijdens deze infosessie kom je te weten wat je kan verwachten van het traject 'goesting in participatie'. Wij hebben er alvast goesting in, nu jij nog! 

Praktische info: 

Dit vierdelig traject wordt gratis aangeboden. Tijdens de sessies wordt er drank en lunch voorzien.
Schrijf je in voor de 4 sessies op 10/06, 09/09, 14/10 en 18/11 via onderstaande knop:

knop_schrijfjein

Deel met anderen

Sluiten