Over Afgelast: 30 Jaar Internationaal Comité

Afgelast: 30 Jaar Internationaal Comité

Internationale dag tegen racisme 21/03 - meer dan een betoging

Op 21 maart 2020 vieren we dubbel feest! Die dag vieren we zoals steeds de lente, maar ook het 30-jarig bestaan van het Internationaal Comité Vlaanderens grootste en meest diverse federatie van organisaties van vrijwilligers met een migratieachtergrond.

Meer dan 170 nationaliteiten, 350 verenigingen van vrijwilligers, ondernemers en kunstenaars tonen hun fierheid en kracht van verenigen in diversiteit. Dit doen ze samen met honderden mensen in het centrum van Gent in de Handelsbeurs, in en rond de Kouter.

De boodschap is fierheid, verbondenheid en samenleven vanuit een positief verhaal. Vlaanderen is van iedereen en daar bouwen we aan. Cultuur en culturen verbinden mensen. De dynamiek van deze verenigingen en vrijwilligers geven de samenleving vorm en kleur. Dat is de warme motor voor verandering.

We gaan voorbij aan het discours van negativiteit, polarisatie, fake-news en het wij-zij denken. Mensen met een migratieachtergrond dragen al decennia lang bij aan de welvaart, cultuur en economische ontwikkeling van Vlaanderen en België. Ondanks hun positieve bijdrage aan de samenleving zijn er toch nog steeds mechanismen en stemmen die hun participatie verhinderen.

Iedereen in Vlaanderen draagt op zijn of haar manier bij aan de samenleving en daar tonen we respect voor. Niemand mag gehinderd worden om volwaardig deel te nemen en zijn of haar talenten in te zetten.

Neem deel aan ons kleurrijk en positief programma. 

Deel met anderen

Sluiten