> Adjunct-directeur VormingPlus Limburg | vzw Internationaal Comité

Adjunct-directeur VormingPlus Limburg

Foutmelding

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in include_once() (line 295 of /home/users/A000848/icvzw.be/www.icvzw.be/sites/default/settings.php).

Adjunct-directeur VormingPlus Limburg

Functiebenaming

adjunct-directeur.

Plaats in het organogram

 • De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor het operationeel management van het vormingswerk, met inbegrip van het daaraan gekoppelde kwaliteitsbeleid en leerbeleid.
 • De adjunct-directeur maakt deel uit van het directieteam, samen met de directeur.
 • De adjunct-directeur werkt onder leiding van de directeur.

Functieomschrijving

 • De adjunct-directeur is als leidinggevende verantwoordelijk en bevoegd voor het operationeel management van het vormingswerk, met inbegrip van het daaraan gekoppeld kwaliteitsbeleid en leerbeleid:
 • stuurt de ontwikkeling van actieplannen aan, voor het ganse vormingsteam, en voor elke vormingswerker individueel. De actieplannen vertalen de strategische doelstellingen van het beleidsplan in een jaarlijks actieplan met operationele doelstellingen en criteria, verder vertaald in acties en vormingsactiviteiten;
 • stuurt de realisatie van de actieplannen aan, coacht, volgt op, evalueert en stuurt bij, o.a. via trimestriële gesprekken en verslaggeving; voor het ganse vormingsteam, en per vormingswerker individueel.
 • verzorgt de verslaggeving en planning van het vormingswerk in voortgangsrapporten, beleidsplannen en subsidiedossiers.
 • zorgt voor het kwaliteitsbeleid voor het vormingswerk: een visie op kwaliteitsverbetering ontwikkelen, en processen begeleiden om de doelstellingen te bereiken.
 • zorgt voor het leerbeleid voor het vormingswerk: het leren van medewerkers op een systematische manier ontwikkelen, en aangepaste initiatieven nemen om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van freelancers en vrijwilligers.
 • De adjunct-directeur participeert actief aan het directieteam:
 • brengt de gang van zaken van het vormingswerk in, en levert een bijdrage aan de inhoudelijke beleidslijnen van de organisatie.
 • is begaan met het geheel van Vormingplus Limburg, en levert een bijdrage aan het verbeteren van de organisatie, het beheer en de kwaliteit binnen de organisatie.

Functievereisten – profielomschrijving:

 • De adjunct-directeur heeft een ruime ervaring als operationeel manager: op een daadkrachtige manier het strategisch inhoudelijke niveau vertalen naar het operationele niveau, én (kennis)medewerkers aansturen en begeleiden om de operationele doelstellingen, acties en vormingsactiviteiten te realiseren.
 • is sterk in sociale en communicatieve vaardigheden, en in coachend leidinggeven (‘people skills’).
 • kan steunen op een masteropleiding, of heeft het masterniveau verworven door ervaring en bijscholing.
 • affiniteit en ervaring met sociaal cultureel vormingswerk – ook met kansengroepen en het brede publiek - is een troef.
 • kan werken met de gangbare ict softwareprogramma’s (tekstverwerking, rekenblad, e-mail en internet) en maakt zich eigen met het datasysteem van de Vormingplussen.
 • investeert in vtol (vorming, training, opleiding, coaching, leren) en versterkt zijn professionele deskundigheid.
 • is flexibel in het gebruik van de arbeidstijd, ook in functie van avond- en weekendactiviteiten.
 • werkt op loyale en kritische wijze mee aan de realisatie van het algemeen beleid en van de organisatiedoelstellingen. Hij legt verantwoording af aan de directeur.

Lonen en arbeidsvoorwaarden:

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Een glijdende werkweek, meerwerk indien noodzakelijk.
 • Een loon (L1)  volgens het barema van pc 329. Relevante anciënniteit als leidinggevende wordt gehonoreerd.
 • Terugbetaling verplaatsingskosten volgens cao’s pc 329. Het kantoor is vlot bereikbaar met openbaar vervoer; er is een aparte parking op wandelafstand. Wij zijn aangesloten bij auto - delen via Cambio.
 • Ondernemings-cao met extra voordelen: 5 extra vrije dagen, maaltijdcheques, groepsverzekering.
 • Ruimte voor vorming en bijscholing.
 • Vormingplus gaat voor gelijke kansen en diversiteit. We werven aan op basis van talenten, competenties en kwaliteiten, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, handicap, …. We moedigen iedereen, die zich herkent in het profiel van de functie,  aan om zich kandidaat te stellen.

Aanwervingsprocedure:

 • We publiceren een aankondiging in HBVL, Vacature, op websites zoals VDAB, Socius, 11.be, Minderhedenforum, Cultuurnet, ….en op de eigen website www.vormingpluslimburg.be, en in de eigen e-zine. Daarin verwijzen we naar deze tekst. Heb je behoefte aan meer uitleg, kun je terecht bij Johny Wijnants (directeur), telefonisch op 011/560106, of via email johny.wijnants@vormingplus.be.
 • We sturen de aankondiging ook naar onze leden van de Algemene Vergadering, en naar relevante organisaties.
 • Als kandidaat stuur je ons jouw gemotiveerde sollicitatiebrief, met cv, foto en referenties. Bijkomend bezorg je ons twee nota’s van max 2 blz. A4.

Een eerste nota bevat een reflectie over jouw kandidatuur:
- Welke ervaringen heb je op het vlak van operationeel en people management, waarvan je denkt dat ze een meerwaarde zijn voor Vormingplus Limburg?

- Omschrijf kort enkele situaties waarin jouw sterkste talenten/competenties ( een drietal) als operationeel manager aan bod kwamen, en hoe dat verliep.
- Wat maakt dat Vormingplus Limburg de organisatie is die jij op dit moment van je carrière mee wil helpen uitbouwen en versterken?

Een tweede nota bevat een reflectie over jouw aanpak als adjunct- directeur. De  adjunct- directeur is een nieuwe functie in onze organisatie. De hoofdopdracht is

het operationeel management van het vormingswerk; het aansturen van de actieplannen, voor het ganse vormingsteam, en voor elke vormingswerker individueel. De actieplannen vertalen de strategische doelstellingen van het beleidsplan in een jaarlijks actieplan met operationele doelstellingen en criteria, verder vertaald in acties en vormingsactiviteiten.

Als dat de hoofdopdracht is, hoe zou je dat dan aanpakken het eerste werkjaar?

 

Stuur alles (sollicitatiebrief, met cv, foto en referenties en de twee nota’s) via één e-mail voor donderdag 1 maart 2018, voor 12 uur naar carine.lenaers@vormingplus.be. Carine is de verantwoordelijke van de personeelsdienst.

 • De leden van de Raad van Bestuur lezen alle volledige kandidaturen. Zij maken een selectie van maximaal 8 kandidaten.
 • Met de geselecteerde kandidaten hebben de leden van de RvB een gesprek op donderdag 8 maart 2018. Vanuit die gesprekken maakt de RvB een beperkte selectie van maximaal 3 kandidaten.   
 • We nodigen deze 3 kandidaten uit voor een assessment. De juiste timing volgt later.
 • De laatste fase van de procedure is opnieuw een gesprek met de leden van de Raad van Bestuur. Op basis van alle elementen beslist de Raad van Bestuur.

 

In deze procedure wordt gewaakt over het vertrouwelijke karakter en over een correcte handelwijze naar jou als sollicitant. We vinden het belangrijk dat we je op jouw vraag feedback geven over de wijze waarop we jouw kandidatuur voor deze functie evalueren. Dat is onze manier van ‘dank je wel’ zeggen voor jouw bijdrage in deze procedure. 

Einddatum voor sollicitatie: 
donderdag, 1 maart, 2018 - 12:00
Gemeente: 
Hasselt
X