> Themawerking | vzw Internationaal Comité

Themawerking

Foutmelding

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in include_once() (line 295 of /home/users/A000848/icvzw.be/www.icvzw.be/sites/default/settings.php).

Themawerking

Het IC werkt, naast zijn kernopdracht van ondersteuning van lidverenigingen, ook structureel aan drie thema's. Onderwijs, tewerkstelling en maatschappelijke participatie werden door onze mensen gezien als sleutelthema's voor een echte integratie in onze samenleving. Sinds vorig jaar zijn deze thema's aangevuld met het thema 'Leiderschap'

Talrijke studies wijzen echter uit dat etnisch –culturele minderheden op (onder andere) deze drie terreinen vaak met grote achterstand kampen in vergelijking met autochtone Vlamingen.

Het IC zoekt daarom voortdurend naar zijn rol als middenveldorganisatie in het kader van deze thema's. Wil de federatie een meerwaarde creëren voor etnisch -culturele minderheden én de bredere samenleving, dan moeten we hier mee bezig zijn.

 

 

 

X