Ons telefoon: +32 11 29 09 17 Ons e-mailadres: info@icvzw.be

BXL@work

BXL@work

Van januari 2018 tot december 2020 loopt er een nieuw tewerkstellingsproject in Brussel. Internationaal Comité (IC) gaat er, samen met drie partners (AIF+, FAAB en FMDO), op zoek naar 200 mensen met een migratieachtergrond (nieuwkomers, vluchtelingen, eerste en tweede generatie) die moeilijk aan het werk raken. Vervolgens gaan we samen met hen op zoek naar een beroepsgerichte opleiding en/of een job.

Het project richt zich op mensen in Brussel die moeilijk aan de slag raken, omwille van hun beperkte scholing en/of werkervaring, beperkte kennis van het Nederlands/Frans, psychologische en sociale drempels, leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening of een mix van al deze factoren. Zij hebben meestal meer ondersteuning en informatie nodig dan de gewone trajectbegeleiding van VDAB of ACTIRIS kan bieden.

Typisch aan BXL@work is de persoonlijke aanpak, waarbij we ook aandacht besteden aan allerhande sociale en welzijnsdrempels die de zoektocht naar werk belemmeren. Bovendien blijven we onze cliënten opvolgen, ook nadat ze een opleiding of werk gevonden hebben.

Interesse?

Neem dan gerust contact met Anke Heyerick, via anke@icvzw.be, 02-5578775 of 046856 1898

Dit project kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen. Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be.

Sluiten