> Refugee Unite | vzw Internationaal Comité

Refugee Unite

Foutmelding

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in include_once() (line 295 of /home/users/A000848/icvzw.be/www.icvzw.be/sites/default/settings.php).

Refugee Unite

Titel van het project: Refugee Unite

Projectuitvoerder (naam van jullie organisatie): Internationaal Comité

Website van het project: www.icvzw.be/page/refugee-unite

Begin- en einddatum van het project: van 01/003/2017 tot 31/12/2017

 

Geografisch bereik:

Het project situeert zich op regionaal niveau in de gehele provincie Limburg. We gaan vindplaats gericht werken via sleutelfiguren van etnisch culturele minderheden en bestaande organisaties en diensten. In de regio Limburg in de provincie in gemeentes waar er veel vluchtelingen zijn.

Wat is de doelgroep van dit project?

Het project richt zich zowel op individuele als groepen asielzoekers. Voor de doelgroep van asielzoekers gaan we op zoek naar mensen die minder dan vijf jaar in België zijn en die nog in de asielprocedure zijn of ze al doorlopen hebben.

Gezinnen, alleenstaanden, vrouwen en mannen.

Doelstelling van het project

IC gelooft erin dat integratieprocessen best collectief verlopen via het verenigingsleven. Voor een individu is het immers niet gemakkelijk om alleen zijn/haar weg te vinden in onze samenleving. En IC gelooft erin dat er in iedere gemeenschap mensen spontaan naar voor treden om het voortouw te nemen voor hun gemeenschap. Door actief op zoek te gaan naar individuele asielzoekers en deze bewust te maken van de kracht van het verenigingsleven, hen te versterken in hun leiderschap en netwerken vanuit het verenigingsleven rond hen te bouwen, kunnen we het integratieproces voor deze gemeenschappen van nieuwkomers vergemakkelijken.

In de beginfase van het project zal het vooral gaan om een individuele toeleiding van vluchtelingen naar activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd door de projectmedewerker. Deze activiteiten zullen enerzijds op maat, volgens de noden en behoeften van de vluchtelingen worden georganiseerd. Anderzijds leiden we vluchtelingen warm toe naar activiteiten van verenigingen van onze eigen federatie om zo kennis te maken met het verenigingsleven. De warme toeleiding bestaat uit het leggen van persoonlijke contacten tussen de projectmedewerker, de vluchteling en de vereniging en opvolging van deze contacten. In deze verenigingen leren de nieuwkomers leiderschap op te nemen voor zichzelf, hun verenigingen, hun gemeenschap, om zo aan actief burgerschap te doen en een volwaardige plaats in te nemen in onze samenleving.

De asielzoekers die we met dit project bereiken begeleiden wij met het doel deel te nemen aan culturele en maatschappelijk activerende activiteiten en met het oprichten van een eigen vereniging met leden uit hun eigen of verschillende gemeenschappen. IC gelooft dat een integratieproces collectief verloopt en wilt de vluchtelingen verbinden, zowel in de eigen gemeenschappen van vluchtelingen als met traditionele verenigingen. We gaan op zoek naar individuele mensen, versterken hun zodat ze zichzelf en hun gemeenschap helpen verenigen door te informeren, sensibiliseren en te mobiliseren. Door de asielzoekers collectief te verenigen in de vereniging Refugee Unite is er voordeel op lange termijn. Na de oprichting van de zelforganisatie wordt er een duurzame begeleiding via de federatie opgestart. Deze begeleiding bestaat erin om de vereniging via leiderschapstrajecten en emancipatieprocessen te verzelfstandigen. Dit gaat het individuele sociaal isolement tegen door het creëren van een netwerk in en rond de vereniging.

Vanuit de zelforganisatie kan een gemeenschap, met ondersteuning van de projectwerker en na het einde van de projecttermijn door een educatieve medewerker van IC, blijvend begeleid worden naar culturele of educatieve evenementen en een relevant netwerk uitbouwen.

Voor ‘Refugee Unite” willen wij vindplaatsgericht op zoek gaan om vluchtelingen te laten verenigingen, zich te versterken en te verbinden. Wij zullen ons project kenbaar maken via sleutel-, leider- en brugfiguren van bestaande etnisch-culturele gemeenschappen, via gebedshuizen en via etnische winkels. Verder willen wij ons aanbod kenbaar maken aan LOI’s, CAW’s, Straathoekwerkers, OCMW’sen Vormingplussen en gemeentes zodat wij kunnen in contact komen met deze asielzoekers om hen te kunnen verenigen. Via vormingen in opvangcentra en bij het Agentschap Inburgering willen wij ons aanbod rechtstreeks kenbaar maken aan de doelgroep.

Voornaamste activiteiten van het project: ( vermeld de 4 à 5 belangrijkste taken, deze vindt u eveneens terug op de doelstellingenfiche)

  • toeleiding IC activiteiten
  • 25 maart Now Ruz festival Genk
  • Iftar avond Hasselt
  • Groot Genks Suikerfeest Genk
  • 12/07 Happy City Hasselt
  • toeleiding activiteiten IC-lidverenigingen
  • Nieuwsbrief, website, gerichte uitnodigingen

Op maat

Zelf te bepalen met de groep

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden (proces + contactgegevens) ?

Contactgegevens:

Inge Van Ranst - inge@icvzw.be

011/ 29 09 85 - 0472 34 66 09

Mgr. Broekxplein 6 – 3500 Hasselt

www.icvzw.be - facebook: internationaal comité

Contacteer ons

4 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
X