> Memoranda | vzw Internationaal Comité

 

 

Memoranda

Foutmelding

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in include_once() (line 295 of /home/users/A000848/icvzw.be/www.icvzw.be/sites/default/settings.php).

Memoranda

Minderhedenforum:

http://www.minderhedenforum.be/download/media/652/memorandum.pdf

Limburg prioriteitennota:

http://www.rimo.be/sites/default/files/public/Ieders%20Stemt%20Telt%21%202018.pdf

Integratieraad Hasselt en Mondiaal Hasselt:

http://icvzw.be/sites/default/files/memorandum_verkiezingen_hasselt_2018.pdf

 


Wat is een memorandum?

Volgens Van Dale is een memorandum een diplomatiek of politiek stuk dat de bedoeling heeft om iets in de herinnering te brengen. Letterlijk betekent het 'wat moet onthouden worden'. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht, stellen vele organisaties een memorandum op.

Ze geven aandachtspunten aan de politici voor als ze verkozen zijn. Via lokale werkgroepen zijn de knelpunten en oplossingen verzameld en in een tekst opgenomen. Deze teksten worden voor en na de verkiezingen aan de politici bezorgd.

Waarom?

De nota laat je toe om je lokale politici en leidende ambtenaren niet enkel te informeren maar ook te ondersteunen en te inspireren. Met de nota kan je suggesties en ideeën aanreiken op basis waarvan de politieke verantwoordelijken dan keuzes kunnen maken en eindbeslissingen nemen. De nota is zodoende een concrete insteek bij het opmaken van het bestuursakkoord tussen de verkozen partijen na de verkiezingen of bij de uitwerking van het meerjarenplan van je gemeente of stad.

Wanneer?

De inhoud van je nota moet zeker duidelijk zijn wanneer de eerste gesprekken over het bestuursakkoord starten en wanneer wordt gestart met de opmaak van het meerjarenplan.

Bron: www.isbvzw.be

X