> Maatschappelijk participatie vertaald in drie concrete thema's | vzw Internationaal Comité

Maatschappelijk participatie vertaald in drie concrete thema's

Maatschappelijk participatie vertaald in drie concrete thema's

politieke participatie,

culturele participatie 

de kracht van (thuis)taal.

 

Integratie in een samenleving betekent meedenken en meesturen. Zo werkte het IC hard aan sensibilisatie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012: nieuwkomers werden aangespoort en geholpen om zich in te schrijven op de kieslijsten. Ook werden er politieke kandidaten gezocht om op de kieslijsten te gaan staan. Een tiental mensen verkreeg zo een concreet politiek mandaat.

Ook zijn vrijwilligers en personeel van IC bijzonder actief in tientallen (advies)raden: Lokale Overleg Platformen (LOP's) in het onderwijs, gemeentelijke en provinciale cultuur- en integratieraden, binnen de Christelijke Arbeiders Beweging enz. Rond culturele participatie ijvert het IC onder meer voor het betrekken van etnisch -culturele gemeenschappen bij de programmatie van de vele culturele centra in Vlaanderen. Al te vaak richt de programmatie zich op de grote gemene deler.

X