> Vluchtelingen integreren via werk in de zorgsector | vzw Internationaal Comité

Vluchtelingen integreren via werk in de zorgsector

Foutmelding

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in include_once() (line 295 of /home/users/A000848/icvzw.be/www.icvzw.be/sites/default/settings.php).

Vluchtelingen integreren via werk in de zorgsector

Het grensoverschrijdende project ‘In de zorg – Uit de zorgen’ ondersteunt vluchtelingen om een duurzame job te vinden in de zorgsector en verbetert de perceptie van vluchtelingen bij onder meer zorgverleners, zorgorganisaties en cliënten in zorg.

 

Gevlucht uit oorlogssituatie of van vervolging, proberen vluchtelingen een nieuw leven op te bouwen. Eenmaal tot rust gekomen in de regio, willen de vluchtelingen weer graag aan het werk in Nederland, België of Duitsland. Hoewel vele van hen erg gemotiveerd zijn, lopen ze al snel tegen allerlei obstakels aan om een job te vinden.

Het project ‘In de Zorg – Uit de zorgen’ wil de genoemde obstakels wegnemen door een speciaal op de zorg gericht programma te ontwikkelen met een bemiddelingstraject, (bij)scholing en persoonlijke on-the-job-begeleiding voor vluchtelingen. Concreet zullen acht vluchtelingen-, zorg- en vakbondsorganisaties pogen om 500 vluchtelingen een job aan te bieden bij een zorginstelling waarbij een stage als opstap kan worden gebruikt. Op die manier wil ‘In de zorg – Uit de zorgen’ ook bijdragen aan de integratie van vluchtelingen en aan hun beeldvorming in onze maatschappij.

Job als opstap voor integratie

In 2015 ontving België 44.760 asielaanvragen. De grote instroom van vluchtelingen riep tegenstrijdige sociale reacties op. Enerzijds zijn er vrijwilligersinitiatieven op gang gekomen die een welkomstcultuur propageren. Anderzijds zijn er trends ontstaan die de migranten als een soort bedreiging voor de samenleving beschouwen. Europa staat hierdoor voor een dubbele uitdaging. Aan de ene kant dient er voor een effectieve integratie van de vluchtelingen gezorgd te worden, terwijl er aan de andere kant een sociaal-maatschappelijk klimaat gecreëerd moet worden dat een succesvolle integratie van deze nieuwe bevolkingsgroepen in de maatschappij mogelijk maakt.

Ook al is het opleidingsniveau van de vluchtelingen nu hoger dan vroeger, toch ligt

dat niveau onder het gemiddelde van de 3 landen van de Euregio. Om deze reden is de integratie van de vluchtelingen op de arbeidsmarkt een uitdaging die competente en doelgerichte begeleiding behoeft.

“Een job vormt vaak een eerste cruciale stap in het integratieproces van vluchtelingen en versterkt de positieve perceptie van deze mensen. Vanuit die gedachte proberen we 500 vluchtelingen te begeleiden naar een duurzame tewerkstelling in de zorg. Deze sector kampt immers met een latent tekort aan verzorgend, verplegend en ander personeel”, aldus Dirk Van Laethem, projectmanager bij Familiehulp.

 

‘In de zorg – Uit de zorgen’: letterlijk een grensoverschrijdend project

Omdat de Euregio Maas-rijn heel wat organisaties telt die zich richten op individuele ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen en zorgverleners werd een Euregionaal samenwerkingsverband met maar liefst acht partners (VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, Internationaal Comité vzw, Stichting Zorg aan Zet, DRK Gemeinnützige Rettungsdiensgesellschaft mbH Städtregion Aachen, ACV Limburg, Het Limburgs Platform voor Vluchtelingen VZW, Stichting Zuyderland Medisch Centrum en Familiehulp) opgezet om de projectdoelstellingen te realiseren.

“Via een grensoverschrijdend model, worden de ervaring en kennis van de partners die in een andere omgeving en cultuur werken meegenomen”, gaat Dirk Van Laethem verder. “Zo leren we niet alleen de hindernissen in de trajecten beter kennen maar kunnen we ons oplossingsgerichte denken verbreden.”

 

Uitgebreid instrumentarium voor een succesvolle aanpak

In een eerste fase wordt bij partners en stakeholders bekeken of er reeds gelijkaardige trajecten bestaan rond de tewerkstelling van vluchtelingen in de zorgsector. Daarbij wordt ook de perceptie naar vluchtelingen in kaart gebracht. Deze trajecten worden geëvalueerd, met aandacht voor de aanwezigheid van taaltrainingen, vaardigheidstrainingen, trainingen voor mentoren en stagebegeleiders, ervaringsmodellen, communicatie, buddywerking met vrijwilligers, motivatie en relatieopbouw.

Vervolgens worden diverse tools en methoden ontwikkeld, waaronder een lespakket ‘Taal in de zorg’ waarin er speciale aandacht is voor specifieke zorgtermen en dialoog, een ‘Ervaringstraining’ en een workshop ‘Een goed werknemer zijn’. Om de motivatie en kwalificaties van de betrokken kandidaten te meten wordt een assessmentmodel ontwikkeld en zal uiteindelijk een traject worden opgezet om de kandidaat-werknemer in verzorgingstehuizen,  de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, de thuiszorg te introduceren.

Al deze methodes worden getest bij de partner-zorgorganisaties. Na afloop worden de resultaten geëvalueerd en – indien nodig – de methodes bijgesteld. Dit gebeurt in overleg met alle stakeholders. De resultaten worden gecommuniceerd op de website

www.idz-udz.eu en via Masterclasses.

Voor het organiseren van de specifieke leer-, begeleidings- en stagetrajecten wordt een projectbudget van bijna 2,2 miljoen euro op tafel gelegd. De helft daarvan wordt gefinancierd door het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn, een Europese subsidieregeling die de samenwerking tussen de regio Aken, de Nederlandse regio Zuid- en Midden-Limburg, de Belgische provincies Luik en Limburg en de Duitstalige Gemeenschap stimuleert.

Daarnaast financieren ook de provincies Belgisch Limburg en Nederlands Limburg, en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en het ‘Human Capital Agenda Zorg’ van Nederlands Zuid- en Midden Limburg een deel van het project.

Belgisch Limburgs gedeputeerde voor Economie Erik Gerits “De mate waarin vluchtelingen kunnen participeren aan de maatschappij heeft directe gevolgen voor hun economische situatie en hun welbevinden. Een sterk Euregionaal consortium dat aan de basis ligt van dit project staat garant voor een succesvol begeleidings- en trainingsprogramma waarmee ook deze mensen zich op de arbeidsmarkt kunnen begeven. Vanuit Belgisch Limburg wordt hier hard voor geijverd. Dat blijkt uit de deelname van de vier Limburgse zorg- en vakorganisaties, maar ook uit de 200 000 euro aan steun die we voorzien voor de economische activering van deze mensen binnen dit project.”

“Het project ‘In de Zorg - Uit de zorgen’ maakt van het maatschappelijke fenomeen van vluchtelingen een opportuniteit. Dankzij dit project kunnen openstaande vacatures in de zorg- en welzijnssector ingevuld worden waardoor er een win-winsituatie bestaat. Zowel vluchtelingen als maatschappij zijn hierbij gebaat”, besluit Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen

 

Contact

Kabinet gedeputeerde Erik Gerits – Bert Lochy -  tel. +32 (0)11/ 23 76 74 – bert.lochy@limburg.be

Familiehulp  – Projectcoördinator  – Esther Verspreet – tel. +32 (0)473/52.45.59 – esther.verspreet@familiehulp.be

 

Over Interreg Euregio Maas-Rijn

Het programma Interreg V-A Euregio Maas-Rijn financiert grensoverschrijdende projecten met gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook kunnen vanuit de regio's en vanuit eigen bronnen bij projectpartners gelden beschikbaar komen. Door de grensoverschrijdende samenwerking levert het programma Interreg Euregio Maas-Rijn een bijdrage aan de levenskwaliteit van de ongeveer vier miljoen mensen die in de Euregio wonen.

De vier prioriteiten zijn innovatie, economie, territoriale ontwikkeling en sociale inclusie en opleiding. Het programmagebied van Interreg EMR omvat het gebied van de Euregio Maas-Rijn met een aantal aangrenzende gebieden.

Deelnemende partners

Het project ‘In de zorg – Uit de zorgen’ is een samenwerking van acht vluchtelingenorganisaties, zorgorganisaties en vakbondsorganisaties uit België, Nederland en Duitsland. (www.idz-udz.eu)

 

Met de financiële steun van

In de zorg– Uit de zorgen’ wordt gesubsidieerd door Interreg Euregio Maas-Rijn, door de provincies  Belgisch Limburg en Nederlands Limburg, en door Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ook het Human Capital agenda zorg van provincie Nederlands Zuid- en Midden Limburg staat in voor een deel van de financiering van het project.

Bron: Familiehulp

X