> Verkiezingen 2018. Waarom stemmen we? | vzw Internationaal Comité

Verkiezingen 2018. Waarom stemmen we?

Foutmelding

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in include_once() (line 295 of /home/users/A000848/icvzw.be/www.icvzw.be/sites/default/settings.php).

Verkiezingen 2018. Waarom stemmen we?

2018 is een verkiezingsjaar in België. Op  zondag 14 oktober trekken we weer naar de stembus. Maar waarvoor stemmen we dan precies en hoe gaat dit stemmen in zijn werk? Mag iedereen stemmen? Wie wel? Wie niet? Veel vragen dus, waarop we in dit artikel een antwoord willen geven.

Waarvoor stemmen we?

Met onze stem op 14 oktober verkiezen we de raadsleden van gemeenteraden en provincieraden. Omdat het hier gaat over het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat, spreekt men ook van lokale verkiezingen. (Enkel in de stad Antwerpen verkiest men ook de leden van stadsdistrictsraden.)

Welke verkiezingen een land organiseert, hangt volledig samen met de bestuursniveaus die er zijn. Dit verschilt van land tot land. Elk niveau heeft zijn eigen grondgebied en bevoegdheden of opdrachten. België is een ingewikkeld land en kent 5 bestuurslagen.

In deze tabel zie je hoe vaak en wanneer precies er verkiezingen zijn voor elk van deze niveaus.

                     Bestuursniveau                  Verkiezingen                       Wanneer?

Gemeentelijk (+ districten Antwerpen)        om de 6 jaar            2018 – 14 oktober
Provinciaal                                                         om de 6 jaar            2018 – 14 oktober

Vlaams (regionale verkiezingen)                   om de 5 jaar             2019
Federaal                                                            om de 5 jaar             2019
Europees                                                          om de 5 jaar             2019

Wie mag stemmen in België?

Om te mogen stemmen moeten Belgen en niet-Belgen uit een land van de Europese Unie voldoen aan volgende voorwaarden:

  • minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen.

  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats)

  • niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht (bijvoorbeeld wegens een veroordeling).

Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie moeten bovendien:

  • 5 jaar ononderbroken legaal in België wonen

  • verklaren dat zij de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens naleven.

Zeer belangrijk om weten is dat niet-Belgen op 14 oktober enkel mogen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Wil je als niet-Belg op 14 oktober  je stem uitbrengen voor je gemeenteraad, dan moet je je voor 31 juli 2018 laten registreren als kiezer bij je gemeentebestuur. Wie zich vroeger al heeft ingeschreven, moet zich niet meer opnieuw inschrijven voor de verkiezingen van 2018.

Hoe registreren?

Het inschrijvingsformulier kan je afhalen of invullen bij je gemeentehuis, stadhuis of het districtshuis. Je kan het formulier voor EU-burgers of het formulier voor niet EU-burgers rechtstreeks downloaden via http://www.ikstemook.be/mag-ik-stemmen/ 

Wanneer je dit formulier hebt ingevuld en bezorgd aan het gemeentebestuur, krijg je een ontvangstbewijs. Daarna zal het gemeentebestuur alle gegevens controleren en je zo snel mogelijk laten weten - via een aangetekende brief - of de inschrijving als kiezer wordt aanvaard.

Indien geweigerd, kan je nog een beroep instellen. Hoe dat moet, lees je in de aangetekende brief die je zal ontvangen. Respecteer steeds de vermelde beroepstermijn.

Indien aanvaard, zal je een oproepingsbrief ontvangen vlak voor de verkiezingen van 14 oktober 2018. Je moet dan die dag gaan stemmen. Want in België is de stemming verplicht.

Hoe stemmen?

Iedereen die mag stemmen, krijgt een tijdje voor de verkiezing een oproepingsbrief in zijn of haar bus. Op deze kaart staan datum en uur van de verkiezingen en het adres en het nummer van het lokaal waar je moet gaan stemmen. Met deze oproepingsbrief en identiteitspapieren ga je naar het stemlokaal om jouw stem uit te brengen. Je mag voor de stemming altijd hulp vragen bij de stemming aan iemand van het stembureau.

Stemcomputer of papieren stembiljet / in het geheim

Elke partij die meedoet aan de verkiezingen, dient een kandidatenlijst in.

Wanneer je bij verkiezingen je stem uitbrengt, is het natuurlijk de bedoeling om geldig te stemmen.

Om geldig te stemmen moet je in elk geval binnen één lijst blijven.

Om geldig te stemmen kun je ofwel:

- een lijststem geven bovenaan een kandidatenlijst. Een lijststem is een stem voor de hele partij. Je kleurt het stembolletje in, bovenaan de lijst.  Je kiest dan niet voor een kandidaat op de lijst. Je zegt dus eigenlijk dat je voor deze partij kiest en dat je akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op de lijst.

- één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven

- een lijststem én één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven

Er zijn nog twee andere manieren om je stem uit te brengen: blanco en ongeldig.

Wanneer je geen enkele partij of geen enkele kandidaat aanduidt dan is dat een blanco stem.  Je kleurt geen enkel bolletje op je stembrief. Op de stemcomputers is er een vakje ‘blanco’ dat je kunt aanklikken.  Een blanco stem telt niet mee voor het verdelen van de zetels. Ze heeft geen invloed op de uitslag van de verkiezingen.

Ook een ongeldige stem wordt niet meegeteld. Je stem is ongeldig wanneer je op het papieren stembiljet tekent of schrijft of wanneer je op verschillende lijsten tegelijk een stem uitbrengt. Met de stemcomputer kun je niet ongeldig stemmen.

Moet je gaan stemmen?

Vaak zegt men dat er in België stemplicht is maar eigenlijk klopt dat niet helemaal.  We hebben wel een opkomstplicht. We moeten ons bij de verkiezingen aanmelden bij het stembureau, maar we zijn niet verplicht om te stemmen voor een kandidaat of een lijst.  We kunnen namelijk ook blanco stemmen of ongeldig.

Soms raak je als kiezer niet naar het stemlokaal, bijvoorbeeld door ziekte, werk of verblijf in het buitenland. Ben je ziek dan moet je een doktersattest kunnen voorleggen. Moet je werken of ben je in het buitenland dan kan je ook iemand anders een volmacht geven om in jou plaats te gaan stemmen. Je moet daarvoor wel een volmachtsformulier invullen.

Waarom stemmen?

Democratie wil zeggen dat het volk bestuurt.  Maar omdat we niet allemaal voortdurend met besturen kunnen bezig zijn, duiden we mensen aan die voor ons besturen. Via verkiezingen krijgen we de kans om mee het beleid te bepalen: maken we woonkernen autovrij of niet, gaan we voor meer groen in de stad of niet, wat moet gebeuren voor de jeugd, voor de economie, voor ontwikkelingssamenwerking, voor het bestrijden van armoede, voor de huisvesting, sport,…

Het is dus zeker de moeite waard om als burger je stem te laten horen in het kiesbureau!

 
X