Internationaal Comité vzw - Nieuwsbrief
Internationaal Comité
Volg ons!
Facebook icon
Twitter icon
Instagram icon
YouTube icon
Nieuwsbrief SEPTEMBER 2018

aandachtspunten voor onze verenigingen

activiteiten - info

HEB JE HULP NODIG OM DE ACTIVITEITEN VAN JE VERENIGING DOOR TE GEVEN?

2018 is alweer bijna halfweg. Je vereniging zal waarschijnlijk al veel activiteiten georganiseerd hebben. Vergeet deze zeker niet te registreren voor IC. Nog niet gedaan? Registreer via volgende link.
Vragen over hoe je moet je activiteit moet registreren? Uitleg vind je op de website.

Meer info
Heb je een vraag of wil je iets bespreken met je educatief medewerker?

Maak dan eerst telefonisch of via mail een afspraak zodat je educatief medewerker zeker aanwezig is. Kan je niet naar het bureau in Hasselt komen? Geen probleem. We kunnen ook ergens anders afspreken.

Netwerkpartners organiseren

2 oktober - Hasselt - Polarisatie (wij-zij denken)

Hoe kun je daarin als professional een effectieve opstelling kiezen? Hoe kun je depolariseren als dat nodig is? Bart Brandsma neemt ons mee in een denkkader dat hij als expert in polarisatie heeft ontwikkeld. Wat zijn de drie basiswetten die gelden in een situatie van polarisatie, de vijf rollen die daarbij zijn te onderkennen en de vier ‘game changers’ waarmee je effectief aan de slag kunt.

Waar?
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt
Wanneer?
Dinsdag 2 oktober 2018 van 13:00 tot 16:30

Prijs: gratis

Inschrijven doe je via deze link:
https://www.hasselt.be/nl/polarisatie

Meer info

Een Vlaanderen waarin iédereen zich thuis voelt en een beleid waaraan iédereen participeert, dáár gaan we voor.

Jij ook? Kom dan naar de Open Forumdag 2018, op zaterdag 10 november 2018 in de Lamot te Mechelen, waar we samen vorm geven aan de samenleving van de toekomst.
Verwacht je aan een mix van workshops, salongesprekken, debatten en diverse doe- activiteiten waardoor je volop aan deze dag kan participeren en mee input kan geven aan het toekomstige beleid.
Want, gekleurde armoede, diversiteit in het onderwijs, discriminatie op de arbeidsmarkt,…
Het blijven hete hangijzers die blijvend onder de aandacht van beleidsmakers gebracht moeten worden, door goede praktijken in de spotlights te zetten en kritische stemmen te laten horen.

Wij nodigen je van harte uit op onze Open Forumdag. Het programma-aanbod vind je terug op www.openforumdag.be.
Grijp dus je kans en schrijf je als de bliksem in.

We kijken uit naar jouw komst. Samen zijn we sterk!

Inschrijven is verplicht op www.openforumdag.be
Inkom gratis en wij trakteren je op broodjes en drank.

Nuttige informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Hoe geldig stemmen?

oproepingsbrief en identiteitspapieren meenemen naar het stemlokaal
deze kaart krijg je thuis op jouw naam in je brievenbus

Wat staat erop?

datum en uur van de verkiezingen
adres en het nummer van het lokaal waar je moet gaan stemmen
Je mag voor de stemming altijd hulp vragen bij de stemming aan iemand van het stembureau.

Hoe werkt het?

Er is een stemcomputer website met filmpje
of papieren stembiljet website met filmpje : stem met potlood
de stemming is geheim: niemand mag mee in het stemhokje!
Elke partij die meedoet aan de verkiezingen, dient een kandidatenlijst in.

Hoe stem je geldig?

Wanneer je bij verkiezingen je stem uitbrengt, is het natuurlijk de bedoeling om geldig te stemmen.
Om geldig te stemmen moet je in elk geval binnen één lijst blijven.

Om geldig te stemmen kun je:

een lijststem geven bovenaan een kandidatenlijst

een lijststem is een stem voor de hele partij
je kleurt het stembolletje in, bovenaan de lijst
je kiest dan niet voor een kandidaat op de lijst
je zegt dat je voor deze partij kiest en dat je akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op de lijst

één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven
je kiest voor één of meerdere personen van dezelfde partij
een lijststem én één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven

Er zijn nog twee andere manieren om je stem uit te brengen: blanco en ongeldig.

Wanneer je geen enkele partij of geen enkele kandidaat aanduidt dan is dat een blanco stem. Je kleurt geen enkel bolletje op je stembrief. Op de stemcomputers is er een vakje ‘blanco’ dat je kunt aanklikken. Een blanco stem telt niet mee voor het verdelen van de zetels. Ze heeft geen invloed op de uitslag van de verkiezingen.

Ook een ongeldige stem wordt niet meegeteld. Je stem is ongeldig wanneer je op het papieren stembiljet tekent of schrijft of wanneer je op verschillende lijsten tegelijk een stem uitbrengt. Met de stemcomputer kun je niet ongeldig stemmen.

Moet je gaan stemmen?

Vaak zegt men dat er in België stemplicht is maar eigenlijk klopt dat niet helemaal!

We hebben wel een opkomstplicht:
We moeten ons bij de verkiezingen aanmelden bij het stembureau, maar we zijn niet verplicht om te stemmen voor een kandidaat of een lijst.
We kunnen namelijk ook blanco stemmen of ongeldig.

Belangrijk: kan je niet gaan stemmen?

Soms raak je als kiezer niet naar het stemlokaal, bijvoorbeeld door ziekte, werk of verblijf in het buitenland.

Ben je ziek?

dan moet je een doktersattest kunnen voorleggen

Moet je werken of ben je in het buitenland?

dan kan je iemand anders een volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen
je moet daarvoor wel een volmachtsformulier invullen

Waarom stemmen?

Democratie wil zeggen dat het volk bestuurt.
Maar omdat we niet allemaal voortdurend met besturen kunnen bezig zijn, duiden we mensen aan die voor ons besturen.
Via verkiezingen krijgen we de kans om mee het beleid te bepalen: maken we woonkernen autovrij of niet, gaan we voor meer groen in de stad of niet, wat moet gebeuren voor de jeugd, voor de economie, voor ontwikkelingssamenwerking, voor het bestrijden van armoede, voor de huisvesting, sport,…
Het is dus zeker de moeite waard om als burger je stem te laten horen in het kiesbureau!

Lees verder
SLIM GEREGELD

een wegwijzer naar eenvoudige en gebruik(er)svriendelijke reglementen.
Stugge erkenningsprocedures voor verenigingen, archaïsche subsidiereglementen, en dus veel administratieve overlast voor verenigingen.
Klinken deze concepten je bekend in de oren? En - belangrijker - wil je dat hier verandering in komt?
Dan ben je hier aan het goede adres! 'de Verenigde Verenigingen' ontwikkelde met Slim Geregeld een heuse wegwijzer voor lokale besturen en verenigingen om op een fundamentele manier na te denken over de opbouw van reglementen ter ondersteuning van het lokale middenveld. Een uitgewerkt stappenplan, pro's en contra's van verschillende reglementtypes en een heleboel good practices vind je op
www.slimgeregeld.be!

slim geregeld

VOETBAL EN INTEGRATIE VAN VLUCHTELINGEN

In één van de voorbije maanden heeft een collega van ICvzw contact met me genomen en interesse getoond in het Integratieverhaal voor vluchtelingen & asielzoekers via voetbal die we onder de naam ‘Iedereen op het veld’ verspreiden.
Daar we in 2018 alle clubs die zich hiervoor inzetten in kaart willen brengen en ze willen ondersteunen, zou ik u willen vragen of u meer info wenst over het project Iedereen op het veld.
In het kort nog even onze doelstellingen voor 2018:

Clubs die de doelgroep betrekken in hun werking informeren, (financieel) ondersteunen en begeleiden
Inzetten op vrijwilligerswerk. De doelgroep kan als vrijwilliger aan de slag gaan binnen de club (ticketcontrole, scheidsrechter, steward, trainer, afgevaardigde, kuisploeg, parkeerwachter, enz.)
Eventuele drempels rond de integratie binnen de club verminderen/wegwerken
Trainersvorming organiseren waar de doelgroep een basiscursus rond het Belgisch voetbal krijgt om later aan de slag te gaan als trainer
Inzetten op meisjesvoetbal door de doelgroep goed te informeren en te laten deelnemen bij lokale clubs

Indien u proactief iets op poten wil zetten voor de doelgroep, maar je hebt geen inspiratie hoe je dit kan doen. Neem gerust contact met me op om dit samen te bekijken. Er zijn al een tal van goede voorbeelden in Vlaanderen die jullie kunnen inspireren.
Clubs die enkel jeugd/volwassenen willen aansluiten in hun club komen hiervoor ook in aanmerking.
Voor ons is elke stap naar ontmoeting, een stap in de goede richting die we willen belonen met onze ondersteuning.

contactgegevens:
Hedeli Sassi
Projectmedewerker ‘Iedereen op het veld’ / ‘Tous sur le terrain’
Mobile: +32486912383
integratie@footbel.com
Av. Houba de Strooperlaan 145,
Bruxelles 1020 Brussel

meer info

BEN JE MET JE VERENIGING OP ZOEK NAAR INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN SCHOOLLOKALEN?


Op www.slimgedeeld.be vind je een wegwijzer voor het gebruik van schoollokalen.
Je vindt er naast een stappenplan ook documenten voor onder andere verzekering.

meer info en de link naar slim gedeeld

GRATIS VOORLEESSOFTWARE

De digitale versies van handboeken, ADIBoeken, zijn gratis verkrijgbaar via www.adibib.be. Zijn de handboeken die je kind volgend schooljaar gebruikt nog niet digitaal beschikbaar? Vraag dan zo snel mogelijk de omzetting aan! Sinds dit schooljaar kunnen leerlingen met lees- of schrijfproblemen ook gratis gebruik maken van voorleessoftware. De aanvraag kan zowel door de school als de ouders gebeuren. Aan het begin van het nieuwe schooljaar moet de registratie vernieuwd worden.

Lees verder
KOSTEN IN HET ONDERWIJS

Het OCMW Genk bracht de handige fiche uit: “Kosten op school. Wie helpt? “
In bijlage vinden jullie de fiche.
Zij hebben gevraagd om deze fiche te verspreiden binnen IC, op onze website, nieuwsbrief of facebookpagina.
In de nieuwsbrief van Limburg vind je voor de inwoners van Genk de lokale contactpersonen.
Hier in de nationale nieuwsbrief vind je de linken die voor nuttig zijn voor alle IC-verenigingen.
Voor meer inlichtingen en acties in de gemeente waar je woont neem je best contact op met het OCMW uit je gemeente.
Beste bestuurslid geef deze fiche door aan leden van je vereniging met schoolgaande kinderen.
Hoe meer mensen geïnformeerd worden, hoe groter de kans is dat iedereen ook gebruik gaan maken van de rechten waarvoor zij in aanmerking kunnen komen!

Bruggenbouwers voor gedetineerden

Wist je dat vrijwilligers een waardevolle ondersteuning kunnen
bieden bij de re-integratie van gedetineerden? Wil je mee de brug
bouwen tussen de wereld binnen en buiten de muren? Heb je oog
voor de mens achter de veroordeling? Dan is dit iets voor jou!

CAW zoekt vrijwilligers om gedetineerden te bezoeken, hulp te
bieden bij administratie of het kindvriendelijk bezoek (mee) te
organiseren.

Lees verder

IC VERENIGINGEN ANTWERPEN ORGANISEREN

Antwerpen: Ieders stem telt & Café Changez

Donderdag 4 oktober van 16:00 tot 22:00

De Roma
Turnhoutsebaan 286, 2140 Borgerhout, Antwerpen, Belgium


Kies voor een beleid waarin iederéén meetelt.
De wachtlijst voor een sociale huurwoning, de hoge water- en energiefactuur, hulp van het OCMW, de zoektocht naar werk, een toereikend inkomen, de schoolrekening. Mensen die het moeilijk hebben, liggen hier wakker van.
Verkiezingsprogramma’s gaan zelden over deze thema’s, of ze krijgen een plaatsje in de marge. Uitsluiting en armoede bestrijden vergt politieke maatregelen, óók in Antwerpen.

Meer dan 20 organisaties zetten daarom samen de schouders onder Ieders Stem Telt en geven daarmee een megafoon aan de stem van mensen die het moeilijk hebben.

Op 4 oktober geven we ze ook een podium. Daarnaast zetten we ook enkele initiatieven in de kijker die vertrekken van onderuit en een maatschappelijke kanteling voor ogen hebben. Van vrijwillig jeugdwerk en stadstuinen tot Ringland en modellen voor tijdelijke bezetting en alternatieve sociale huisvestiging. Changez.be maakte enkele reportages over deze thema's. Deze zijn nu al online te bekijken op hun website, maar worden ook doorlopend getoond tijdens Cinéma Changez.

We geven het podium aan mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en gaan in dialoog met Antwerpenaren over de maatschappelijke thema's die aan bod komen (16u>18u).
Aansluitend volgt een wereldse deelmaaltijd, met muzikaal intermezzo (18u>20u) én gaan we in debat met politici, geïnspireerd op de reportages van Café Changez (20u>22u).

Meer weten over de campagne?
Surf naar www.iederstemtelt.be en www.changez.be.

Ieders Stem Telt is in Antwerpen een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw, JES, Uit de Marge, Kras Jeugdwerk, SAM vzw, STA-AN, Femma, Vormingplus, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Beweging.net, Huurdersbond, SVKA, CAW Antwerpen, Free Clinic, Hart boven Hard, Café Changez, FMDO, Internationaal Comité, Motief, Kif Kif, De Roma, ABVV, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Hand in Hand.

www.changez.be

ACTIVITEITEN IN LIMBURG

29 september - Start Poolse lessen

Poolse school 'Polak maly' vzw start op 29/9 met de Poolse lessen voor kinderen in Hasselt elke zaterdag.
Adres: Nicolaas Cleynaertslaan 16, 3500 Hasselt
Info en inschrijvingen: polskaszkolahasselt@gmail.com
0465/93 43 48 of 0468/29 57 22

Bulgaarse lessen voor kinderen

Limbugroup organiseert Bulgaarse lessen voor kinderen
Bulgaarse school "Vasil Levski", elke zondag van 10.00 tot 12.30 uur (behalve schoolvakanties)
in de lokalen van Scholen Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400, Hasselt.
Voor meer info kan je mailen naar: aga@icvzw.be

1-10 oktober - samen veerkrachtig

Werelddag geestelijke gezondheid, samen veerkrachtig.
Op de verschillende datums kan je ontspannende dingen doen zoals een wandeling enzovoort

5 oktober - THEATERVOORSTELLING IEF POSTINO

Theatermaker Ief Gilis legde in 2016 7000 km af om als
postbode brieven te bezorgen van Belgische Italianen aan
vrienden of familie in hun geboorteland. Omdat de verhalen en emoties zo mooi waren, gebruikte hij ze nu ook als inspiratiebron voor een intieme theatervoorstelling In het GC Sint-Jorisheem te Alken

Lees verder
5 oktober- Interreligieuze Vredeswake

De kamer “Dialoog Moslims Christenen” van Het Abrahamhuis vzw Genk nodigt u uit op 28ste INTERRELIGIEUZE VREDESWAKE van Moslims en Christenen in het Genkse.
Vrijdag na de Vlaamse Vredesweek 5 oktober 2018, in de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk van Byzantijnse ritus Binnenlaan 33, Genk/Waterschei. Na de Vredeswake, willen we de vredesreceptie met jou delen, met hapjes uit de godsdienstgemeenschappen en ontmoeting bij Vredestafelgesprekken. Wij hopen jou te mogen verwelkomen.

6 oktober- Subsidievoormiddag te Genk

De cultuurraad Genk organiseert op zaterdag 6 oktober 2018​ van 10u tot 12u30 een subsidievoormiddag in het stadhuis van Genk (gelijkvloers ingang via stadsplein) voor het indienen van subsidieformulieren voor de jaarlijkse activiteitentoelage. Dit kan rechtstreeks bij één van de medewerkers aan één van de balies in het stadhuis, waarbij het formulier overlopen en gecontroleerd wordt op volledigheid en de nodige bewijsstukken. Omstreeks 12u15 wordt een schatting van het subsidiebedrag medegedeeld.

Lees verder

6 oktober - Officiële opening fietsbib Genk

Beweging.net Limburg, Basisschool Mater Dei Genk, fietsersbond Genk en stad Genk nodigen u uit op de officiële opening van de Fietsbieb in Genk. Deze opening vindt plaats op zaterdag 6 oktober 2018. U bent van harte welkom in onze Fietsbieb in het schoolgebouw Mater Dei (toegang via
Klokkuil, voorheen Regina Mundi).

Lees verder
6 oktober -uitstap Parijs

vrouwen vereniging Nisa organiseert een uitstap voor dames naar Parijs

12 oktober- Cine Toumarnee

Altijd al eens willen weten hoe je van een film kan genieten als je blind of slechtziend bent? Kom dan zeker naar Cinema Tournee! Dat is een tot cinemazaal omgetoverde bus. Ze stopt op vrijdag 12 oktober van 11 tot 17 uur op het Kolonel Dusartplein. Je kan er een film bekijken met audiodescriptie, een techniek waarbij een vertelstem tussen de dialogen en relevante geluiden zegt wat er op het scherm te zien is. Zo kan wie het niet ziet, het verhaal volgen op het gehoor. Een bijzondere culturele ervaring voor zowel ziende als minder ziende toeschouwers!

facebookpagina
27 oktober- Bella Terra organiseert een pasta-avond

Iedereen van harte welkom, vanaf 17 u op de pasta-avond in zaal wijkcentrum te Maasmechelen. Vanaf 21 u is er een dansavond met een live orkest.

Fietsschool Genk geeft fietslessen aan volwassenen.


Kunnen fietsen is immers niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Bij ons kan je terecht om te leren fietsen.
Eerst oefenen we in beschermde omgeving.
Daarna gaan we samen de straat op.
start: Di 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 06/11 en 13/11 of Do 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 08/11 en 15/11
De lessen vinden plaats op KRC Genk te Waterschei.
Busvervoer wordt voorzien vanuit het centrum van Genk;
Deelnemen kost 5 euro.
Maar inschrijven is verplicht bij:
Karen Ziembicki - 0470 70 28 77 /
Femke Croux 0497 58 43 70
Fatiha Gharmaoui - 0491 61 43 07

19 november - inspiratieavond

‘Hij, op zijn witte paard!’ is een theatermonoloog die de sterkte toont van vrouwen, gevangen in een vicieuze cirkel. Een theater met nabespreking en receptie in Het Bewegingshuis te Hasselt.

Lees verder

29 november - Polarisering

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en VCOV organiseren samen een infoavond rond polarisering op 29 november in middenschool Kindsheid Jesu te Hasselt.

Inschrijvingen

ACTIVITEITEN OOST-VLANDEREN

24 oktober - EEN GESCHIEDENIS VAN DE WERELD DOOR MOSLIMOGEN

Bij het horen van 'wereldgeschiedenis' denken we spontaan aan de val van het Romeinse Rijk, de ontdekking van Amerika, de Industriële Revolutie... Meteen wordt duidelijk dat onze visie op de wereldgeschiedenis zeer sterk gekleurd en eurocentrisch is en rijst de vraag hoe men vanuit andere culturen de wereldgeschiedenis benadert.

Lees verder
5 oktober - Vrouwenvereniging TOURIKIA organiseert een infosessie

Thema: DEMENTIE
Sprekers: Saloua Berdai Chaouni, Ann Claeys
Hoe laat? 18u30
Waar? Moskee AR-RAHIM, Vrijheidsstraat 71/73, 9140 Temse
Deelname : 5 EUR
Inschrijving en info:
Maalem Rkia: 0485/ 50 27 28
Touria Zaidi: 0488/ 45 64 59
Wie het kan, mag een gebakje of iets lekkers meebrengen.
De opbrengst gaat naar de moskee AR-RAHIM.

Oproep

17 januari - TABOES

Vormingplus is samen met de seniorendienst in Bilzen een nieuwe vormingsreeks begonnen rond taboes. Ze gaan samen met de senioren in gesprek over taboes die er bij hun nog leven. Een moderator begeleidt het gesprek en per thema zit er ook een “expert” bij om eigen ervaringen te vertellen of extra duiding te geven. Een van de taboes is racisme/migratie. Hiervoor zoeken ze nog een expert. Liefst iemand die ook al iets ouder is, die zelf bv. migrant is, met racisme heeft te maken gehad, een nieuwkomer of…

Is er misschien iemand binnen jullie vereniging die die rol als expert op zich zou willen/kunnen nemen? Deze sessie staat gepland op donderdag 17 januari, van 9u30-11u30.

Via onderstaande link vind je alvast een korte beschrijving van het project.

Lees verder


011 29 09 17
info@icvzw.be | www.icvzw.be
Monseigneur Broekxplein 6 | 3500 Hasselt

Lees hier onze privacyverklaring
Online bekijken | Voorkeuren beheren