Internationaal Comité vzw - Nieuwsbrief
Internationaal Comité
Volg ons!
Facebook icon
Twitter icon
Instagram icon
YouTube icon
Nieuwsbrief DECEMBER 2018

aandachtspunten voor onze verenigingen

Beste Bestuurder

Het is nog een publiek geheim.
Misschien ben je er al van op de hoogte?
IC is bezig met een vernieuwde en verbeterde website.
Op deze website is er plaats voor al onze lidverenigingen en daar hebben we jouw hulp voor nodig.
Elke vereniging krijgt een eigen pagina waar info over jouw vereniging staat.
Om deze informatie te verzamelen hebben we een google-formulier gemaakt dat je kan invullen en je kan er een foto en/of logo van je vereniging uploaden.

Graag hadden we voor 22 oktober de informatie ontvangen zo kunnen we de gegevens verwerken op de website.

Samen maken we er iets moois van!

infofiche vereniging

activiteiten - info

Netwerkpartners organiseren

Nuttige informatie

Kinderbijslag

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen.

Ontdek hier wat er in het Groeipakket zit

Lees verder

ACTIVITEITEN IN LIMBURG

Fietsbieb

Bij de Fietsbieb kan je tweedehands kinderfietsen goedkoop lenen. Er is een aanbod voor kinderen tot 12 jaar. Voor € 20,00 fietsgeld en een waarborg van € 20,00 mag je één jaar lang een kinderfiets gebruiken.

Lees verder
Bulgaarse lessen voor kinderen

Limbugroup organiseert Bulgaarse lessen voor kinderen
Bulgaarse school "Vasil Levski", elke zondag van 10.00 tot 12.30 uur (behalve schoolvakanties)
in de lokalen van Scholen Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400, Hasselt.
Voor meer info kan je mailen naar: aga@icvzw.be

Hij op zijn witte paard

We nodigen je van harte uit op de theatermonoloog ‘Hij, op zijn witte paard’.
‘Hij, op zijn witte paard’. is een theatermonoloog die de sterkte toont van vrouwen, gevangen in een vicieuze cirkel. In Het Bewegingshuis te Hasselt.
Van 20u - 22u

Lees verder

26 november - schooltoelagen

Maandag 26 november kan je hierover een informatiesessie volgen in VAC Hasselt vanaf 9.30u over de veranderingen van de schooltoelagen.

Lees verder
1 December- Pastadag

Op zaterdag 1 december wordt er een pastadag georganiseerd te Oud Winterslag, Jonkersblook 3 in Genk.
Geniet jij mee van een lekkere pasta?

29 november - Polarisering

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en VCOV organiseren samen een infoavond rond polarisering op 29 november in middenschool Kindsheid Jesu te Hasselt.

Inschrijvingen
1 December- Kolors end of year party

Een eindejaarsfeest met de énige echte Sinterklaas.

Op zaterdag 1 December te Hasselt om 16 u.

Allen daarheen!

3 december - Openingsreceptie

Naar aanleiding van de Internationale dag
van de Handicap nodigt de stedelijke dienst
Gelijke Kansen jou uit op de openingsreceptie
van 17u-18u30 aan het Capucienenplein.

Lees verder
4 December - Halal of niet?

Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord in de Academiezaal op 4 december Diesterstraat 1, 3800 Sint-Truiden. Onthaal om 19.00 uur, start om 19.30 uur

Lees verder
9 December- Wereldlichtjesdag

Ben jij ook iemand verloren die je heel dierbaar is?
Kom dan samen met ons een kaarsje aansteken en de overledenen herdenken te Genk in het Stadhuis. Iedereen is welkom, mensen van alle leeftijden, ouders, broers, zussen en grootouders.
Kortom mensen die zich verbonden voelen, los van religie of geloofsovertuiging.

Deelname is gratis
Inschrijving via Lichtjesdag@hotmail.com

10 december - Human rights day

Elk jaar vieren we op 10 december Human Rights Day, waarbij mensenrechten extra in de kijker worden gezet. Dit jaar hebben we besloten om een hele week aan dit thema te wijden en organiseren we van 3 t.e.m. 10 december allerhande activiteiten met onze partners, ter ere van de 70ste verjaardag van de Universal Declaration of Human Rights. Omdat we geloven dat mensenrechten u na aan het hart liggen, nodigen we u graag uit om deel te nemen.
inschrijven is verplicht

Lees verder
14 December - busreis naar Italië

Geachte leden, we informeren u dat de Ass Abruzzese del Limburgo een busreis organiseert naar Bergamo (Italië) vertrek op: Vrijdag 14 december 2018 om 20uur vanuit Casa Papa Giovanni

Lees verder

14 December - Inspiratiedag ‘Limburgs Talent in Onderwijs’

9u tot 13u
Boudewijnzaal - provinciehuis

De Limburgse Integratieraad organiseert, in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering op vrijdag 14 december vanaf 9u een inspiratiedag met het thema 'Limburgs Talent in Onderwijs'.

Tijdens deze studiedag kan u genieten van een lezing van Dirk Geldof over 'superdiversiteit en talent in het onderwijs’ en van professionele workshops waarmee u aan de slag kunt binnen uw organisatie.

Hiervoor doen we beroep op het onderwijsveld en organisaties die nauw samenwerken met scholen en ouders.

Hieronder alvast een tipje van de sluier:
- Stimuleren van meertaligheid
- Brede school
- Ouderbetrokkenheid
- Duidelijk communiceren naar ouders
- Kind en Taal

Bij de officiële uitnodiging volgt het programma en de mogelijkheid tot inschrijven.

Meer informatie?
Contacteer Bayram Saatci, secretaris van de Limburgse Integratieraad, op 011 30 57 19 of via limburgse.integratieraad@gmail.com

(Open Algemene Vergadering) Limburgse Integratieraad

ACTIVITEITEN OOST-VLAANDEREN

20,22,27 November - Kunst buiten

Het Forum voor Amateurkunsten organiseert dit najaar een tweede super-de-luxe editie van de KUNST BUITEN!-sessie. We willen iedereen die op lokaal vlak (mee) artistiek talent ondersteunt uitnodigen om zich te laten inspireren op deze sessies. En we zouden graag jouw hulp inschakelen om deze uitnodiging mee te helpen verspreiden onder de leden van je lidvereniging.

Bericht voor opname:
In de KUNST BUITEN!sessies van het Forum voor Amateurkunsten kan je volop inspiratie opdoen voor jouw beleid voor lokaal artistiek talent. Focus ligt dit jaar bij het ondersteunen van bottom-up initiatief en tijdelijke invullingen. Werk jij voor de dienst cultuur, vrijetijdscel, cultuurcentrum, academie of het jeugdhuis/dienst? Actief rond ondernemerschap, participatie of diversiteit. Of ben je lokale beleidsmaker? Sluit aan voor een sessie op 20 november in Sint-Niklaas. Bereid je voor op een unieke inkijk in de lokale aanpak, leer bij over de ondersteuningsmogelijkheden voor bovenlokale artistieke projecten en verneem de laatste nieuwtjes over de oprichting van het nieuwe steunpunt bovenlokaal cultuurwerk. Schrijf je nu in.
Kan je zelf aanwezig zijn? Schrijf in en vink dan je aanwezigheid aan op onze facebookevents: Sint-Niklaas

Warme groet,

Sylvia Matthys
0472 600 141

Lees verder
15-25 November - Week van de smaak

Beste cursist,
Beste vrijwilliger,
Beste sympathisant,

Opnieuw neemt Wereldhuis Bonangana deel aan de 'Week van de smaak'. Deze keer gaat de activiteit door in dienstencentrum Den Aftrap (zie affiche in bijlage). Zo leren wij ook de werking van het dienstencentrum beter kennen.

Als vereniging geven we voornamelijk Nederlandse les aan anderstaligen. Om hen te helpen bij hun integratie brengen wij hen met deze activiteit in contact met de bezoekers van het dienstencentrum Den Aftrap en met de bewoners van het woonzorgcentrum De Gerda. De cursisten van Wereldhuis Bonangana bereiden hapjes uit hun thuisland en oefenen gelijktijdig hun Nederlands. Leer de smaken uit verre landen kennen!

Iedereen is welkom op 22 november vanaf 13u30. We maken er een gezellige middag van. Schrijf wel even in via ons mailadres of ga langs in het dienstencentrum om je in te schrijven. Alle informatie over de activiteit kan je terugvinden op bijgevoegde affiche.

Tot later,

Vanwege de raad van bestuur,
Piet, Guido, Philip, Marc, Marc, Willy

4 december -Ontmoeting of botsing van culturen

Huize De Meerleer (Hofstr. 7, Sint-Niklaas)

Door de globalisering en de migratie worden we meer en meer geconfronteerd met verschillende culturen. Wanneer we verschillen ervaren kan de confrontatie heftig zijn. Op kleine schaal kunnen andere leefwijzen storend zijn. Op grote schaal kunnen symbooldossiers de gemoederen doen oplaaien. De angst voor de “Islam” speelt op de achtergrond mee. Gaan we naar een “botsing van beschavingen” zoals Huntington beweerde? Of gaan we naar een ontmoeting van culturen en wordt “interculturele samenleving” meer dan een slogan? Leidt ontmoeting tussen culturen tot een hybride samenleving met “vloeibare identiteiten”? Verder ervaren we niet zelden een onwennigheid in het contact met mensen van andere herkomst. Vaak wordt contact vermeden om niet uit de eigen comfortzone te moeten komen. Deze feitelijke segregatie belet zowel de ontmoeting als de inburgering. Wat zijn actiepistes om tot een vruchtbare uitwisseling en dialoog te komen tussen culturen? Welke houdingen en vaardigheden zijn nodig om tot intercultureel contact te komen in een geest van tolerantie en respect?
Inleider is Marc Maes, bestuurslid van Wereldhuis Bonangana en gewezen docent van de sociale hogeschool Leuven. Hij spreekt niet als wereldreiziger of als culturele antropoloog. Zijn verhaal is gestoffeerd met wat theoretische kaders maar ook met praktische ervaringen en tips. Bonangana is hierbij zijn oefenterrein. Een bijdrage tot een beetje meer inzicht en… uitzicht.

Lees verder
20,22,27 November - Kunst buiten

Het Forum voor Amateurkunsten organiseert dit najaar een tweede super-de-luxe editie van de KUNST BUITEN!-sessie. We willen iedereen die op lokaal vlak (mee) artistiek talent ondersteunt uitnodigen om zich te laten inspireren op deze sessies. En we zouden graag jouw hulp inschakelen om deze uitnodiging mee te helpen verspreiden onder de leden van je lidvereniging.

Bericht voor opname:
In de KUNST BUITEN!sessies van het Forum voor Amateurkunsten kan je volop inspiratie opdoen voor jouw beleid voor lokaal artistiek talent. Focus ligt dit jaar bij het ondersteunen van bottom-up initiatief en tijdelijke invullingen. Werk jij voor de dienst cultuur, vrijetijdscel, cultuurcentrum, academie of het jeugdhuis/dienst? Actief rond ondernemerschap, participatie of diversiteit. Of ben je lokale beleidsmaker? Sluit aan voor een sessie op 20 november in Sint-Niklaas. Bereid je voor op een unieke inkijk in de lokale aanpak, leer bij over de ondersteuningsmogelijkheden voor bovenlokale artistieke projecten en verneem de laatste nieuwtjes over de oprichting van het nieuwe steunpunt bovenlokaal cultuurwerk. Schrijf je nu in.
Kan je zelf aanwezig zijn? Schrijf in en vink dan je aanwezigheid aan op onze facebookevent: waregem

Warme groet,

Sylvia Matthys
0472 600 141

Lees verder

Activiteiten Antwerpen

Actief Chaldeeuwse Organisatie Mechelen organiseert het volgende:


1) Voor onze Mesopotamische danslessen kan ik het volgende zeggen:Actief Chaldeeuwse Organisatie Mechelen geeft elke zaterdag van 16 tot 17u Mesopotamische volksdanslessen aan kinderen en alle andere geïnteresseerden.  Deze volksdansen worden al eeuwenlang overgedragen van generaties op generaties bij verschillende bevolkingsgroepen uit het ooit Mesopotamië (Chaldeeërs, Koerden, Arameeërs, Armeniërs,...).  Men danst hand in hand en in kringvorm.  Hierbij kunnen er grote stappen of kleine stappen gezet worden gaande van links naar rechts en omgekeerd, maar ook van voor en naar achter.  De persoon die aan het begin zit van de kring, trekt de kring in de richting van links naar rechts.  En zo gaat dat verder tot het einde van de dans, die meestal een kleine 10 minuten duurt.De kostprijs voor leden bedraagt 25€ per gezin.  Voor niet-leden bedraagt de kostprijs 1€ per les per persoon.De lessen gaan door in de zaal Loerenboske.  Men kan zich ten alle tijden inschrijven.  De lessen worden ook op maat gegeven.Bijkomende info kan men verkrijgen bij:Cani Nascaninas.vanotten@gmail.com0497/46 95 99


2) Kinderanimatie:Deze activiteit heeft tot doel kinderen tussen 3 en 7 jaar oud, een educatief aanbod te bieden gaande van puzzelen tot voorlezen, diertjes leren herkennen en met naam kunnen benoemen.  Met deze activiteit willen we de interesse bij de kinderen wekken om meer educatief bezig te zijn en zo hun kennis verruimen zodat ze een extra bagage hebben om hun ontwikkelingskans te vergroten.  Gratis voor leden, niet-leden betalen 1€ per per kind per keer.De activiteit vindt plaats in de zaal Loerenboske.  Elke zaterdag van 17 tot 18u.  Men kan ten alle tijden toetreden/zich inschrijven.Extra info is te verkrijgen bij Cani Nas, caninas.vanotten@gmail.com,  0497/46 95 99

3) Op 2/12/2018 zal Actief Chaldeeuwse Organisatie Mechelen samen met verschillende partners zoals het OCMW, Gezinsbond, Sint-Vincentius en gemeentebestuur een Sinterklaasfeest voor kwetsbare groepen organiseren.  Diversiteit staat hier voorop.  We zullen trachten de deelnemers een waaier aan activiteiten, een gezond ontbijt en veel zang en dansplezier aan te bieden.

Activiteiten Vlaams-Brabant

Workshop-reeds Chinese kalligrafie en Chinese schilderkunst

30/11/18: kalligrafie en Chinese schilderkunst op Chinese vouwfans

De kosten voor elke deelnemer aan een culturele reis zijn 10 euro / persoon / keer * 4 = 40 euro (inclusief het gebruik van al het papier, inkt en pigmenten).
Inschrijving bij Joan1617@hotmail.com. (Het aantal deelnemers maximum is 20).

LOCATIE: Lokaal 01.10 Centrum voor Levende Talen, Dekenstraat 4, 3000 Leuven
TIJD: van 19u15 tot 20u15

Nihao Leuven 你好鲁汶

Lees verder
27 november- Groot feest

Dit schooljaar wordt het CLT 45 jaar en dat vraagt om een groot feest!

Op dinsdag 27 november 2018 is het Ladeuzeplein helemaal van de taalliefhebbers. Dan zingen we samen in alle talen van het CLT op de tonen van de beiaard van Luc Rombouts. Het Chinese liedje ‘de maan spreekt mijn hart’wordt gezongen door de cursisten van de Chinese school.

Geen feest zonder eten en drinken: CLT zorgt voor foodtrucks en drank. De opbrengst gaat naar een project van De Warmste Week.

Plaats en datum: Ladeuzeplein, 27 november 2018 @ 19u30

inschrijven
13 december- trefdag

Wil jij weten wat de succesformule is? Leren hoe je mensen met een migratieachtergrond bereikt? Wat je kan doen om hen tewerk te stellen? Voor welke beroepen dat kan? Wat je kan doen om de taalkloof te overbruggen?

Schrijf je in voor het event. We delen onze ervaringen graag met jou!

Lees verder

Oproep

17 januari - TABOES

Vormingplus is samen met de seniorendienst in Bilzen een nieuwe vormingsreeks begonnen rond taboes. Ze gaan samen met de senioren in gesprek over taboes die er bij hun nog leven. Een moderator begeleidt het gesprek en per thema zit er ook een “expert” bij om eigen ervaringen te vertellen of extra duiding te geven. Een van de taboes is racisme/migratie. Hiervoor zoeken ze nog een expert. Liefst iemand die ook al iets ouder is, die zelf bv. migrant is, met racisme heeft te maken gehad, een nieuwkomer of…

Is er misschien iemand binnen jullie vereniging die die rol als expert op zich zou willen/kunnen nemen? Deze sessie staat gepland op donderdag 17 januari, van 9u30-11u30.

Via onderstaande link vind je alvast een korte beschrijving van het project.

Lees verder


011 29 09 17
info@icvzw.be | www.icvzw.be
Monseigneur Broekxplein 6 | 3500 Hasselt

Lees hier onze privacyverklaring
Online bekijken | Voorkeuren beheren