Ons telefoon: +32 11 29 09 17 Ons e-mailadres: info@icvzw.be

Aantal keer gelezen770

Gezocht: burgers met een hart voor kankerpreventie

Blood_donation_(at_a__bloodmobile_).jpgdinsdag 03 maart 2020 15:52

voor de evaluatie van preventieprojecten van Kom op tegen Kanker
• Ben je op zoek naar een boeiende uitdaging als vrijwilliger?
• Heb je interesse in wetenschappelijk onderzoek, vormings- en sensibiliseringsinitiatieven rond preventie en vroegopsporing van kanker?
• Zie je het zitten om aanvragen voor preventieprojecten die bij Kom op tegen Kanker worden ingediend mee te evalueren?
• Heb je zin om mee na te denken over nieuwe preventiethema’s die Kom op tegen Kanker zou kunnen opnemen?
Lees dan zeker verder, want dan ben jij wellicht de geknipte kandidaat om deel uit te maken van de burgercommissie van Kom op tegen Kanker.

Door Hakan Kiliç
 • We zijn op zoek naar mensen die:
 • over voldoende tijd en energie beschikken om geregeld dossiers van ingediende projecten door te nemen.
 • het zien zitten om de ingediende projecten door te lezen en te beoordelen volgens vooropgestelde criteria.
 • zich voor een 5-tal momenten per jaar kunnen vrijmaken voor opleiding en vergadermomenten in verband met de beoordeling.
 • Dit is kenmerkend voor jou:
 • Je wil je inzetten om samen met de andere leden van de burgercommissie tot een gedragen beslissing te komen.
 • Deadlines vormen voor jou geen probleem.
 • Discreet omgaan met vertrouwelijke informatie vind je vanzelfsprekend.
 • Je bent bereid om vorming te volgen.
 • Dit kan je van Kom op tegen Kanker verwachten:
 • Oprechte waardering van Kom op tegen Kanker voor je betrokkenheid bij projecten die focussen op het voorkomen en vroegtijdig opsporen van kanker.
 • De kans om een spreekbuis te zijn van alle burgers.
 • Actieve betrokkenheid bij de evaluatie van projectaanvragen met betrekking tot preventie en vroegopsporing en de mogelijkheid ze vanuit een burgerperspectief te beoordelen.
 • De kans op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op vlak van preventie en vroegopsporing van kanker en van nieuwe sensibiliserings- en vormingsinitiatieven.
 • Een kwaliteitsvolle opleiding als vrijwilliger vóór de aanvang van het engagement. Ook tijdens de duur van het engagement kunnen opleidingen en lezingen die waardevol zijn voor de leden van de burgercommissie worden aangeboden.
 • Een uitnodiging voor het jaarlijks event van Kom op tegen Kanker waarop de projecttoelagen worden uitgereikt.
 • De mogelijkheid aanwezig te zijn op onze tweejaarlijksee dankdag voor vrijwilligers.
 • Een reële onkostenvergoeding voor overleg- en vormingsmomenten, telefoonkosten…
 • Een afsprakennota voor jou als vrijwilliger en een verzekering die je dekt tijdens de activiteiten.

Wil je je graag kandidaat stellen, heb je vragen of nood aan extra info? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Ine Doperé: ine.dopere@komoptegenkanker of tel. 02 227 69 64.

Extra informatie

Kom op tegen Kanker wil ervoor zorgen dat minder mensen kanker krijgen. Daarom ijveren we bij overheden voor wijzigingen aan de wetgeving zodat het risico op kanker bij de bevolking verlaagt. Daarnaast sensibiliseren en informeren we over mogelijke oorzaken van kanker, de risico’s op kanker en de voor-en nadelen van bevolkingsonderzoeken voor het vroegtijdig opsporen van kanker.

Kom op tegen Kanker zet daarbij in de eerste plaats in op:

 • Een rookvrije samenleving. Roken is verantwoordelijk voor één op de drie kankers. Daarom willen we jongeren van de sigaret houden, mensen beschermen tegen meeroken en ervoor zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien.
 • Een gezonde leefomgeving en levensstijl. We ijveren voor een leefomgeving vrij van kankerverwekkende stoffen en een omgeving die gezonde leefstijlkeuzes stimuleert.
 • Een kritische kijk op screenings. We bepleiten het recht op evenwichtige en toegankelijk informatie over de voor- en nadelen van vroegopsporing zodat mensen goed geïnformeerd kunnen beslissen of ze zich laten screenen of niet. 

Om ervoor te zorgen dat minder mensen kanker krijgen, financiert Kom op tegen Kanker ook  preventie initiatieven die bijdragen aan een betere kankerpreventie en meer inzicht in de voor- en nadelen van vroegopsporingsmethoden. Onderzoekers en externe organisaties kunnen een project indienen bij Kom op tegen Kanker om dat te helpen realiseren.

Om de ingediende projecten te beoordelen op wetenschappelijkheid, relevantie en haalbaarheid doet Kom op tegen Kanker een beroep op haar preventiecommissie, waarin externe deskundigen zetelen. Enkel de best scorende projecten ontvangen financiële steun om het project uit te voeren. 

Om de preventiecommissie in haar beoordeling te adviseren, wil Kom op tegen Kanker nu ook een burgercommissie oprichten die zal bestaan uit een groep burgers met een gezonde interesse in kankerpreventie. Op die manier wil Kom op tegen Kanker de betrokkenheid van burgers bij het voorkomen van kanker verhogen. We zijn ervan overtuigd dat het advies van de burgercommissie de kwaliteit (van de evaluatie) van de ingediende projecten zal verhogen. Bovendien verwacht Kom op tegen Kanker dat de burgercommissie ook een inspiratiebron zal zijn die nieuwe (onderzoeks)thema’s kan aanreiken.

« Terug

Sluiten