Ons telefoon: +32 11 29 09 17 Ons e-mailadres: info@icvzw.be

VACATURE: OPBOUWWERKER BIJ SAMENLEVINGSOPBOUW

banner samenlevingsopbouw bijgesneden.pngmaandag 18 november 2019

Krijg je energie van het werken mensen?
Is elk probleem voor jou een uitdaging?
Heb je strategisch inzicht?
Wil je mee maatschappelijke structuren beïnvloeden?

WAT DOET SAMENLEVINGSOPBOUW?
Samenlevingsopbouw vzw werkt samen met mensen in een kwetsbare positie. Samenlevingsopbouw versterkt mensen en zoekt samen oplossingen voor structurele problemen. Je gaat aan de slag met mensen in armoede, mensen die niet vlot Nederlands spreken, alleenstaanden, mensen met een psychische kwetsbaarheid of kortgeschoolde langdurige werkzoekenden.
Droom je van een meer solidaire en rechtvaardige samenleving en wil je daaraan meewerken? Dan ben jij de opbouwwerker die wij zoeken.

IS DIT JOUW TOEKOMSTIGE WERKPLEK?

De Budgetgidsen
Heel wat mensen en in het bijzonder mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie struikelen over drempels om al hun (financiële) rechten aan te vragen. Binnen het project Budgetgidsen gaan vrijwilligers naast deze mensen staan om samen de rechten uit te pluizen, na te kijken of men in aanmerking komt en ze samen aan te vragen.
Het team van De Budgetgidsen ondersteunt de vrijwilligers zodat zij de hulpvragers kunnen begeleiden bij het versterken van hun positie in de maatschappij. We brengen mensen ook samen om hun stem te laten horen bij beleidsmakers.
Het team vertrekt vanuit een eigen locatie op de Ten Eeckhovelei maar werkt ook binnen de buurtwerken, gaat naar andere diensten of bij mensen thuis.

WAT DOE JE ALS OPBOUWWERKER?

Je werkt vanuit de visie en missie van Samenlevingsopbouw aan de doelstellingen van jouw project. Dit is een project dat jij met je collega’s in Antwerpen realiseert in samenwerking met je collega-opbouwwerker, de ervaringsdeskundige in de armoede, werkervaringsklant en vrijwilligers waaronder studenten sociaal werk.
Je bouwt vertrouwensrelaties op met huidige en toekomstige aanvragers en vrijwilligers van de Budgetgidsen. Je bent de coach van vrijwilligers waarbij je het kader bewaakt, reflecteert over effecten, de elementen binnen een traject bespreekt en de motivatie en drive bij de vrijwilliger aanwakkert.
Je werkt praktisch, agogisch en strategisch. Je bouwt het project mee uit en zet daar de nodige structuren voor op. Je bent een ambassadeur van het project en je werkt nauw samen met lokale partners.
Je kan met groepen werken aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en je houdt rekening met de aanwezige draagkracht, het tempo en de competenties.
Je bouwt kennis op over duowerking en de thema’s waarrond je werkt door netwerking en vorming. Je integreert die kennis in je praktijk. Je werkt samen met collega’s in andere wijken om vanuit de lokale context te werken aan structurele oplossingen op stedelijk niveau.

WELKE COMPETENTIES HEB JE ZEKER NODIG?

- Je bent een teamspeler: we hebben een klein team waar we samen elk vanuit het eigen perspectief nadenken over het geheel en onze kennis delen
- Je kan zelfstandig werken: je bouwt in dialoog met je collega’s het project mee uit.
- Je bent een coach van nature: je motiveert vrijwilligers, en ondersteunt hen bij het uitvoeren van hun taken, je zet mensen in en versterkt hen op basis van hun talenten
- Je hebt zin voor innovatie: je zoekt nieuwe oplossingen en verbindingen. Je hebt oog voor opportuniteiten en kan dit omzetten in actie.
- Je werkt vanuit een empowerende visie met mensen
- Je bekijkt diversiteit als een meerwaarde zonder de moeilijkheden te negeren
- Je kan verschillende belangen en noden met elkaar verenigen of op elkaar afstemmen

HET AANBOD VAN SAMENLEVINGSOPBOUW

We geven je de kans om je kwaliteiten te ontwikkelen binnen een sociale en innovatieve omgeving. We hebben een personeelsbeleid dat uitdrukkelijk kiest voor diversiteit. Een diploma in sociaal-culturele richting vinden we een meerwaarde maar geen vereiste. Je krijgt kansen om je te ontplooien op basis van je interesses en ambities. Je komt terecht in een aangename werksfeer, je krijgt een goede ondersteuning en begeleiding in je professioneel functioneren. We bieden je een soepele uur-, vakantie-en compensatieregeling.

DETAILS

• Betaalde job
• 100%
• Contract bepaalde duur: 1 jaar
• Standplaats: Bureel De Budgetgidsen, Ten Eeckhovelei 319, 2100 Deurne
• Loon: barema B1c (maatschappelijk opbouwwerk)
• Solliciteren voor: 9/12/2019
• Starten in: januari 2020

MEER INFORMATIE

Leen.vandenbulck@samenlevingsopbouw.be, 0494 544 142

HOE SOLLICITEREN?

Ga naar onze website samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be en klik op vacatures.
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw
Gasstraat 12-14 | 2060 Antwerpen

« Terug

Sluiten