Ons telefoon: +32 11 29 09 17 Ons e-mailadres: info@icvzw.be

Internationaal Comité

Verenigen Versterken Verbinden

VACATURE: OPBOUWWERKER BIJ SAMENLEVINGSOPBOUW

banner samenlevingsopbouw bijgesneden.pngmaandag 18 november 2019

Krijg je energie van het werken mensen?
Is elk probleem voor jou een uitdaging?
Heb je strategisch inzicht?
Wil je mee maatschappelijke structuren beïnvloeden?

WAT DOET SAMENLEVINGSOPBOUW?
Samenlevingsopbouw vzw werkt samen met mensen in een kwetsbare positie. Samenlevingsopbouw versterkt mensen en zoekt samen oplossingen voor structurele problemen. Je gaat aan de slag met mensen in armoede, mensen die niet vlot Nederlands spreken, alleenstaanden, mensen met een psychische kwetsbaarheid of kortgeschoolde langdurige werkzoekenden.
Droom je van een meer solidaire en rechtvaardige samenleving en wil je daaraan meewerken? Dan ben jij de opbouwwerker die wij zoeken.

IS DIT JOUW TOEKOMSTIGE WERKPLEK?

Bruggen naar werk
Wij zoeken een enthousiaste en creatieve opbouwwerker binnen een nieuw project ‘Bruggen naar werk’.
In onze buurtwerken bereiken we mensen die momenteel niet aan het werk zijn, maar wel interesse hebben om hun competenties te ontdekken en de stap naar betaalde arbeid te zetten. We gaan actief met hen aan de slag om hen te versterken bij het opstarten van hun zoektocht naar werk. Wat maakt het voor hen lastig? Welke hindernissen moeten ze nemen? Welke talenten ontdekken ze bij zichzelf? Samen met de deelnemers werken we trajecten op hun maat uit.
We werken hiervoor ook samen met verschillende partners die elk hun expertise inbrengen.
De resultaten van dit project hopen we op langere termijn te kunnen inbedden in de reguliere arbeidstrajecten.

WAT DOE JE ALS OPBOUWWERKER?

Je werkt vanuit de visie en missie van Samenlevingsopbouw aan de doelstellingen van jouw project.
Je krijgt voeling met en bouwt actief aan vertrouwensrelaties met huidige en toekomstige bezoekers en vrijwilligers van de buurtwerkingen van Samenlevingsopbouw Stad Antwerpen. Je bent de regisseur van de activiteiten waar jij verantwoordelijk voor bent. Je werkt praktisch, agogisch en strategisch.
Je kan met groepen werken aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en je houdt rekening met de aanwezige draagkracht, het tempo en de competenties. Je bouwt een goede samenwerking op met de verschillende partners om zo een sterk project uit te werken.
Je bouwt kennis op over het recht op arbeid van mensen in kwetsbare posities door samenwerking met de collega’s van het team Recht op arbeid en via netwerking en vorming. Je integreert die kennis in je praktijk.
Je maakt deel uit van het team recht op arbeid en werkt samen met de collega’s aan gemeenschappelijke doelstellingen.

WELKE COMPETENTIES HEB JE ZEKER NODIG?

- Je werkt vanuit een empowerende visie met mensen
- Je kan met een groep tot gedragen resultaten komen met respect voor diversiteit
- Je kan verschillende belangen met elkaar verenigen en hierdoor samenwerking bevorderen.
- Je bent een sterke netwerker.
- Je kan zelfstandig werken: je bouwt in dialoog met je collega’s het project zelf uit.
- Je kan je snel inhoudelijk inwerken in een thema en hebt een ruime interesse.

HET AANBOD VAN SAMENLEVINGSOPBOUW?

We geven je de kans om je kwaliteiten te ontwikkelen binnen een sociale en innovatieve omgeving. We hebben een personeelsbeleid dat uitdrukkelijk kiest voor diversiteit. Een diploma in sociaal-culturele richting vinden we een meerwaarde maar geen vereiste. Je krijgt kansen om je te ontplooien op basis van je interesses en ambities. Je komt terecht in een aangename werksfeer, je krijgt een goede ondersteuning en begeleiding in je professioneel functioneren. We bieden je een soepele uur-, vakantie-en compensatieregeling.

DETAILS

• Betaalde job
• 100% (of minimaal 70%)
• Contract bepaalde duur: tot 31 december 2021 (2 jaar)
• Standplaats: Centrum De Wijk, Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen.
• Loon: barema B1c (maatschappelijk opbouwwerk)
• Solliciteren voor: 9/12/2019
• Starten in: januari 2020

MEER INFORMATIE

• liesbeth.kennes@samenlevingsopbouw.be, 0485 68 90 61

HOE SOLLICITEREN?

• Klik hier om te solliciteren
• Of ga naar onze website samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be en klik op vacatures.

« Terug

Sluiten